Zygote

En zygote er en eukaryote celle, der dannes ved foreningen af to kønsceller, typisk under seksuel reproduktion. Zygotens genom er en kombination af DNA fra hver forældrecelle. Zygoter dannes normalt, når den mandlige gamet (sæd) befrugter den kvindelige gamet (æg). Denne proces er kendt som befrugtning. Efter befrugtning gennemgår zygoten en række celledelinger for at … Læs mere

Zumba

Zumba er et fitnessprogram, der kombinerer latinsk og international musik med dansemoves. Zumba-rutiner inkorporerer intervaltræning, som veksler mellem hurtige og langsomme rytmer, og modstandstræning. Programmet er designet til at hjælpe folk med at tabe sig, komme i form og have det sjovt på samme tid. Vil Zumba reducere mavefedt? Zumba kan hjælpe med at reducere … Læs mere

Zooteknik

Zooteknik er den gren af husdyrbruget, der beskæftiger sig med genetisk forbedring, avl og pleje af husdyr. Det omfatter studiet af dyrs ernæring, fysiologi og adfærd samt produktion og forvaltning af mælke-, kød- og fjerkræprodukter. Zooteknik er en videnskab, der anvender principperne for dyrehold på genetisk forbedring, avl og pleje af husdyr. Det omfatter studiet … Læs mere

Zooplankton

Zooplankton er små, ofte mikroskopiske dyr, der driver eller svømmer i vandet. De er en vigtig del af fødekæden i vandmiljøet, idet de leverer føde til fisk, padder og andre dyr. De fleste zooplanktoner er planteædere, der æder alger og andre små planter. Nogle er rovdyr, der lever af andre zooplanktoner eller små dyr. Zooplankton … Læs mere

Zoonose

En zoonose er en smitsom sygdom, der kan overføres fra dyr til mennesker. Zoonoser kan forårsages af en række forskellige patogener, herunder virus, bakterier, svampe og parasitter. Nogle af de mest kendte zoonotiske sygdomme omfatter rabies, miltbrand og borrelia. Zoonoser kan være vanskelige at kontrollere, fordi de ofte involverer en kompleks kæde af overførsler mellem … Læs mere

Zoomorphisk

Et zoomorphisk objekt eller billede er et objekt eller billede, der er formet eller stiliseret til at ligne et dyr. Dette kan ske af æstetiske årsager, for at skabe en mere naturtro gengivelse eller for at give et objekt visse kvaliteter eller egenskaber, der er forbundet med et bestemt dyr. Zoomorphisme er et udbredt fænomen … Læs mere

Zoom

En zoom er en type optisk linse, der gør det muligt for brugeren at ændre forstørrelsen af et billede. Der findes to typer zoom: optisk og digital zoom. Optisk zoom opnås ved fysisk at flytte objektivelementerne tættere på eller længere væk fra billedsensoren, mens digital zoom opnås ved at beskære og forstørre billedet. Hvordan downloader … Læs mere

Zoologi

Zoologi er den videnskabelige undersøgelse af dyr. Zoologi dækker en lang række emner, herunder dyrenes fysiologi, anatomi, adfærd, evolution, økologi og taxonomi. Zoologer kan arbejde i en række forskellige miljøer, herunder zoologiske haver, dyreparker, akvarier, laboratorier og universiteter. Zoologi er en gren af biologien, og som sådan fokuserer den på den videnskabelige undersøgelse af alle … Læs mere

Zoogeografi

Zoogeografi er studiet af dyrenes geografiske fordeling. Dette omfatter både dyrenes naturlige udbredelse og den menneskeskabte spredning af dyrene. Zoogeografer bruger en række forskellige teknikker til at studere dyrenes fordeling, herunder feltarbejde, statistiske analyser og computermodellering. Der findes tre hovedtyper af zoogeografiske regioner: kontinentale regioner, oceaniske regioner og øregioner. Kontinentale regioner er yderligere opdelt i … Læs mere

Zoo

En zoologisk have er en facilitet, hvor dyrene er anbragt i indhegninger og udstilles for offentligheden, og hvor de også kan yngle. Udtrykket “zoo” stammer fra det græske ord “zoion”, der betyder “dyr”. Formålet med zoologiske haver er at bevare, forske i og uddanne om verdens dyreliv. Zoologiske haver huser typisk dyr, der er sjældne … Læs mere