A posteriori

A posteriori er et latinsk udtryk, der betyder “fra det, der kommer bagefter”. I filosofien bruges det til at henvise til ræsonnementer eller viden, der er baseret på empiriske beviser, i modsætning til ræsonnementer eller viden, der er baseret på logik eller a priori principper.

A posteriori ræsonnementer anvendes ofte i induktive ræsonnementer, hvor et generelt princip udledes af specifikke tilfælde. Hvis man f.eks. observerer, at alle de svaner, man har set, er hvide, kan man konkludere, at alle svaner er hvide. Dette er et eksempel på ræsonnement fra det særlige til det generelle, hvilket er en type a posteriori-ræsonnement.

A posteriori-viden er viden, der er baseret på erfaring eller observation. Dette står i kontrast til a priori-viden, som er viden, der ikke er baseret på erfaring eller observation, men i stedet er baseret på logik eller andre a priori principper.

Hvad er et eksempel på et a priori?

Et a priori-sæt er et udsagn, der er sandt eller falsk uafhængigt af erfaring.

For eksempel er udsagnet “Alle ungkarle er ugifte” et a priori udsagn, fordi det er sandt uafhængigt af erfaring.

Udsagnet “Der findes en Gud” er også et a priori udsagn, men det er ikke nødvendigvis sandt.

Hvad betyder a posteriori i filosofi?

A posteriori er et begreb, der i filosofien bruges til at henvise til noget, der først kan kendes eller forstås, efter at det er blevet oplevet. Dette står i modsætning til a priori, som henviser til noget, der kan kendes eller forstås uden nogen erfaring.

Hvad er a priori og a posteriori viden??

Der er to hovedtyper af viden: a priori og a posteriori. A priori-viden er viden, der er uafhængig af erfaring, f.eks. matematik eller logik. A posteriori-viden er viden, der er baseret på erfaring, f.eks. empirisk viden.

Hvilket er et godt eksempel på viden a posteriori?

Der findes ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, da det afhænger af den enkeltes definition af “efterfølgende viden”.” Et muligt eksempel på a posteriori-viden er imidlertid viden om, at alle mennesker er dødelige. Denne viden er ikke medfødt eller a priori, men er snarere noget, som man lærer gennem erfaring.

Skriv en kommentar