A Priori

A priori er et latinsk udtryk, der betyder “fra før”. I epistemologien henviser det til viden, der opnås uafhængigt af erfaring. Det betyder, at a priori-viden ikke er baseret på empiriske beviser eller observationer, men snarere på fornuft eller logik.

A priori-viden er sikker og nødvendig. Det betyder, at den ikke kan være falsk, og at den ikke er afhængig af noget andet. Den er også uafhængig af tid og sted. A priori-viden er også universel, hvilket betyder, at den gælder for alle ting til alle tider og alle steder.

Hvad er a priori inden for forskning?

Inden for forskning er a priori et adjektiv, der henviser til oplysninger, der er kendt, før forskningen udføres. Denne information kan enten være teoretisk eller empirisk. A priori information bruges typisk til at udvikle hypoteser eller forskningsspørgsmål og til at udforme forskningsundersøgelser.

A priori-information kan bruges til at udvikle hypoteser på flere måder. En forsker kan f.eks. bruge en teori til at opstille hypoteser om, hvordan et bestemt fænomen fungerer. Alternativt kan en forsker bruge empiriske beviser til at opstille hypoteser om, hvordan et fænomen fungerer. Apriori-information kan også bruges til at udvikle forskningsspørgsmål. En forsker kan f.eks. bruge en teori til at generere et forskningsspørgsmål om, hvordan et bestemt fænomen fungerer. Alternativt kan en forsker bruge empiriske beviser til at generere et forskningsspørgsmål om, hvordan et fænomen fungerer.

Hvad ved man på forhånd?

Udtrykket “a priori” bruges til at henvise til viden, der er uafhængig af erfaring. Det er med andre ord viden, som ikke er baseret på empiriske beviser. Den er snarere baseret på fornuft eller logisk slutning.

Der findes to typer a priori-viden: analytisk og syntetisk. Analytisk a priori-viden er selvindlysende og kræver ingen yderligere beviser eller begrundelse. For eksempel er udsagnet “Alle ungkarle er ugifte” analytisk a priori, fordi det er logisk sandt og ikke kræver yderligere beviser til støtte for det.

Syntetisk a priori-viden er ikke selvindlysende og kræver en begrundelse. For eksempel er udsagnet “Solen vil stå op i morgen” syntetisk a priori, fordi det ikke er logisk sandt (i.e. det er ikke selvindlysende), men vi kan vide, at det er sandt på baggrund af vores tidligere erfaringer (i.e. empiriske beviser).

Generelt anses a priori-viden for at være mere sikker end a posteriori-viden, fordi den ikke er baseret på empiriske beviser, som ofte er upålidelige.

Er Gud a priori eller a posteriori??

Gud er hverken a priori eller a posteriori.

Hvad er synonymet for a priori?

Der findes ikke et enkelt ord, der er et perfekt synonym for “a priori”, men “prior” og “initial” kommer tæt på. “A priori” betyder “baseret på ræsonnement eller deduktion snarere end på erfaring eller observation”.” Med andre ord henviser det til noget, som man ved er sandt, uden at det behøver at blive observeret eller oplevet direkte.

Skriv en kommentar