Abbed

En abbed er lederen af et kloster i den katolske, ortodokse eller østlige kristne tradition. En abbed er typisk en munk, der er blevet præsteviet, og som er ansvarlig for den åndelige og administrative ledelse af klosteret.

abbederne vælges normalt af klostrets munke, og de beklæder typisk deres embede på livstid. I nogle traditioner udnævnes abbeden dog af biskoppen i det stift, hvor klosteret ligger.

Abbedens primære ansvarsområde er at lede munkene i bøn og tilbedelse, at føre tilsyn med overholdelse af klosterdisciplinen og at sikre klostrets økonomiske stabilitet. I nogle traditioner fungerer abbeden også som åndelig fader for fællesskabet og hører munkenes skriftemål.

Udtrykket “abbed” bruges også til at betegne den øverste leder af en gruppe munke, der ikke bor i et kloster, men i stedet bor i et fællesskab, der kaldes et præstehus.

Er en abbed en munk??

En abbed er lederen af et kloster i den katolske eller østlige ortodokse tradition. I Vesten er abbeden den øverste leder af en gruppe munke, der lever i et klostersamfund, mens abbeden i Østen er fader for et kloster.

Hvad bruges abbed til?

Abbot er et værktøj til automatiseret test af Java GUI-komponenter og programmer. Den er designet til let at kunne udvides til at understøtte nye komponenttyper og testscenarier. Ud over at teste komponenter kan abbot også bruges til at optage og afspille brugerinteraktioner med et program.

Hvad er en katolsk abbed?

En abbed er lederen af et abbedi, en type kloster. Han er valgt af klostrets munke og er ansvarlig for munkenes åndelige og timelige velfærd. Titlen abbed gives også til lederen af nogle klosterordener, f.eks. benediktinerne, cistercienserne og kartusianerne.

Hvad er synonymet for abbed?

Synonymet for abbed er “munk”.

Skriv en kommentar