Abdication

Abdikation er afsavn af en trone, et embede eller en værdighed. Det gøres normalt af en konge, dronning eller en anden hersker. Det kan ske frivilligt, som en måde at afslutte en konflikt eller undgå en forestående katastrofe, eller det kan blive påtvunget en hersker af ydre kræfter.

Hvorfor abdicerede kong Edward?

Kong Edward abdicerede af en række årsager. Først var han dybt forelsket i Wallis Simpson, en fraskilt amerikansk kvinde, som ikke kunne gifte sig ind i den britiske kongefamilie. For det andet var Edward udsat for et stigende pres fra den britiske regering og offentligheden for at vælge mellem sin pligt over for kronen og sit forhold til Simpson. For det tredje ville Edward som konge have været forpligtet til at producere en arving, og Simpson var ikke i stand til at få børn. Endelig gjorde abdicationen det muligt for Edward at undgå de potentielt katastrofale konsekvenser af en forfatningskrise.

Hvorfor abdicerede dronning Elizabeths onkel?

Kong Edward VIII’s abdikation i december 1936 blev forårsaget af en kombination af flere faktorer. For det første var han blevet forelsket i Wallis Simpson, en gift amerikansk kvinde, der var blevet skilt to gange. For det andet var både den britiske regering og den engelske kirke imod Edwards forhold til Simpson, da de mente, at det ville være upassende for kongen at gifte sig med en fraskilt kvinde med to levende eksmænd. Endelig blev Edward også rådgivet af sine rådgivere om, at han ikke ville kunne forblive konge, hvis han giftede sig med Simpson.

I sidste ende valgte Edward at abdicere for at gifte sig med Simpson, og han blev efterfulgt af sin bror, kong George VI.

Hvad er et eksempel på abdikation?

Abdikation er den handling at opgive eller give afkald på en stilling, en rettighed eller en magt. I historien blev abdikation ofte brugt som en måde, hvorpå herskere kunne undgå konflikter eller politisk ustabilitet. I det gamle Rom abdicerede mange kejsere f.eks. fra tronen for at undgå at blive styrtet af deres undersåtter. I mere moderne tider har herskere givet afkald på deres magt for at undgå ansvar for deres nations handlinger, som det var tilfældet med Japans kejser Hirohito efter Anden Verdenskrig.

Hvad betyder selvabdikation?

Selvabdikation er den handling, hvor man giver afkald på magt eller myndighed over sig selv. Det kan ske frivilligt, som når en person træder tilbage fra en autoritetsposition, eller det kan ske ufrivilligt, som når en person bliver væltet eller fordrevet fra en magtposition.

Skriv en kommentar