Abrupt

Udtrykket “abrupt” bruges til at beskrive noget, der er pludseligt, uventet og/eller pludseligt. Noget, der er abrupt, er typisk kendetegnet ved at være kort og/eller præcist.

Hvad er en abrupt ændring?

En abrupt ændring er en pludselig, brat ændring. Det kan være en ændring i retning, intensitet eller kvalitet. Abrupte ændringer kan være positive eller negative.

Hvad er et andet synonym for abrupt?

Ordet “abrupt” kan erstattes af ordet “abrupthed”.

Betyder brat uhøflig?

Nej, abrupt betyder ikke uhøflig. Det kan betyde pludseligt eller kortvarigt, uden advarsel eller forberedelse.

Hvad er det modsatte abrupt?

Det modsatte af abrupt er gradvis.

Skriv en kommentar