Abscisse

Absisken er den vandrette linje på en graf, der angiver værdien af en variabel. Abscissen er også x-koordinaten i det kartesiske koordinatsystem.

Hvilket er abscisse og ordinat?

Abscissa refererer til den vandrette akse på en graf, mens ordinate refererer til den lodrette akse. Med andre ord er abscissen x-aksen og ordinaten er y-aksen.

Hvad er abscissen af 4?

Abscissen for 4 er x-koordinaten for 4 på en graf. Med andre ord er det den vandrette afstand af 4 fra y-aksen.

Hvad hedder Y-koordinaten?

Y-koordinaten kaldes den lodrette koordinat. Det bruges til at angive placeringen af et punkt på et todimensionalt plan. Y-koordinaten måles fra toppen af planen til punktet.

Hvad er abscissen for (- 3 5?

Et punkts abscisse er x-koordinaten for dette punkt. I dette tilfælde er x-koordinaten for punktet (-3, 5) -3.

Skriv en kommentar