Absolut værdi

Et tals absolutte værdi er talets afstand fra nul på en tallinje. Den absolutte værdi af et tal er altid positiv eller nul. Den absolutte værdi af nul er nul.

Et tals absolutte værdi er talets afstand fra nul på en tallinje. Den absolutte værdi af et tal er altid positiv eller nul. Den absolutte værdi af nul er nul.

Den egenskab ved absolut værdi, der gør den endelig, er, at den altid er positiv eller nul. Det er det, der adskiller den fra andre værdier, f.eks. negative værdier.

Hvad er den absolutte værdi af 7?

Den absolutte værdi af 7 er 7.

Hvad er den absolutte værdi af negativ 12?

Et tals absolutte værdi er talets afstand fra nul på en tallinje. Med andre ord er det talets størrelse uden hensyn til dets fortegn. Så den absolutte værdi af det negative tal 12 er 12.

Hvordan finder man den absolutte værdi?

Der er et par trin for at finde den absolutte værdi af et tal. I matematikken er den absolutte værdi eller modulet af et reelt tal den ikke-negative værdi af tallet uden hensyn til dets fortegn. Den absolutte værdi af et tal er altså altid enten positiv eller nul.

F.eks. er den absolutte værdi af -5 5, og den absolutte værdi af 3 er 3.

Processen til at finde den absolutte værdi af et tal er som følger:

Først skal du bestemme talets fortegn. Hvis tallet er positivt, er den absolutte værdi simpelthen selve tallet. Hvis tallet er negativt, er den absolutte værdi tallet med det modsatte fortegn.

F.eks. er den absolutte værdi af -5 5, og den absolutte værdi af 3 er 3.

Derefter skal du tage tallets absolutte værdi. Dette kan gøres ved at trække tallet fra sig selv, hvis det er positivt, eller ved at tilføje tallet til sig selv, hvis det er negativt.

For eksempel er den absolutte værdi af -5 5, og den absolutte værdi af 3 er 3.

Endelig skal du forenkle udtrykket, hvis det er muligt. I de fleste tilfælde vil dette blot indebære, at man fjerner de absolutte værdistave.

For eksempel er den absolutte værdi af -5 5, og den absolutte værdi af 3 er 3.

Hvad er den absolutte værdi af 19?

Den absolutte værdi af 19 er 19.

Skriv en kommentar