Acceptabelt

Udtrykket “antagelig” henviser til noget, der kan accepteres eller tillades. I forbindelse med bevismateriale henviser acceptabel til oplysninger eller vidneudsagn, der må fremlægges i retten. For at beviser kan godkendes, skal de være relevante for sagen og opfylde visse juridiske standarder.

Hvad er et eksempel på en tilladelig?

En tilladelig mængde er en mængde, som det er tilladt at bruge i en bestemt sammenhæng. I matematik er en mængde f.eks. acceptabel, hvis den kan bruges til at konstruere et gyldigt bevis. Inden for datalogi er et acceptabelt sæt et sæt data, der kan anvendes af en bestemt algoritme.

Hvordan siger man “admissible”??

Der er et par forskellige måder, hvorpå man kan sige “admissible” på engelsk. Nogle almindelige muligheder omfatter:

– acceptabel

– tilladt

– tilladte

Hvad betyder admissible i jura?

Admissibilitet er et begreb, der anvendes inden for jura til at henvise til bevismateriale, der må fremlægges i en domstol. Reglerne om antagelighed har til formål at sikre, at kun relevante og troværdige beviser forelægges for retten for at beskytte retsprocessens integritet.

Der findes en række forskellige typer beviser, som kan godkendes i retten, herunder vidneudsagn, fysiske beviser og ekspertudtalelser. Reglerne om antagelighed varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion, og retten har skønsbeføjelse til at afgøre, om bestemte typer bevismateriale skal tillades eller ej.

Hvad er betydningen af antagelige beviser?

Admissible beviser er beviser, som det er tilladt at fremlægge i en retssal. Disse beviser skal være relevante for sagen og må ikke være uantagelige i henhold til nogen af bevisreglerne. Bevisreglerne varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion, men de omfatter typisk ting som hør og hør, karakterbeviser og beviser, der er blevet skaffet ulovligt.

Skriv en kommentar