Acquiescence

Acquiescence er den handling at acceptere eller give efter for noget, især uden protest eller modstand. Det ses ofte som en passiv handling, hvor en person blot går med til noget uden nogen reel entusiasme eller engagement. Det kan dog også ses som en positiv handling, hvor en person frivilligt går med til noget, fordi vedkommende mener, at det er det rigtige at gøre.

Hvad er accept, og hvorfor er det vigtigt?

Acquiescence er den handling at acceptere eller acceptere noget, typisk uden protest eller entusiasme. Det er vigtigt, fordi det gør det muligt for folk at gå med på noget uden nødvendigvis at være enige i det. Dette kan være nyttigt i situationer, hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at give åbenlyst udtryk for en uenighed. Det kan også hjælpe med at undgå konflikter og opretholde relationer.

Hvad er et andet synonym for acquiesce?

at acceptere eller give sit samtykke stille og roligt eller uden protest; at acceptere noget modvilligt.

Hvad er det modsatte af acquiescerende?

Det modsatte af acquiescent er non-acquiescent.

Hvordan bruger du acquiescering i ord?

Ordet acquiescens bruges oftest som navneord og betyder enighed eller eftergivenhed. Det kan bruges i en række forskellige sammenhænge, f.eks. når det drejer sig om en person, der accepterer en anmodning eller et forslag, eller når det beskriver en situation, hvor en person går med på noget på trods af at have forbehold. Her er et par eksempler:

Efter mange drøftelser accepterede bestyrelsen endelig den administrerende direktørs anmodning om lønforhøjelse.

Medarbejdernes accept af den nye arbejdstidsplan var beundringsværdig, når man tænker på, hvor forstyrrende den var.

På trods af sine betænkeligheder gav hun efter for sin mands ønsker og flyttede til forstæderne.

Skriv en kommentar