Ad hominem

Ad hominem-fejlslutning er en fejlslutning, hvor et argument afvises på baggrund af personlige angreb eller karakterfejl i stedet for på grundlag af selve argumentets berettigelse. Denne type argumentation bruges ofte i politiske debatter, hvor en kandidat forsøger at miskreditere en anden kandidat ved at angribe dennes karakter i stedet for at gå i dialog med dennes idéer.

Der findes to hovedtyper af ad hominem-argumenter: ad hominem-argumenter, der er krænkende, og ad hominem-argumenter, der er indirekte. Ad hominem-argumenter, der er krænkende, angriber karakteren af den person, der fremfører argumentet, mens ad hominem-omstændighedsargumenter angriber de omstændigheder, under hvilke argumentet fremføres.

Ad hominem-argumenter er vildledende, fordi de er baseret på personlige angreb eller karakterfejl i stedet for på selve argumentets berettigelse. Denne type argumentation bruges ofte i politiske debatter, hvor en kandidat forsøger at miskreditere en anden kandidat ved at angribe dennes karakter i stedet for at gå i dialog med dennes idéer.

Der findes to hovedtyper af ad hominem-argumenter: ad hominem-argumenter med krænkende og ad hominem-argumenter med omstændelige argumenter. Ad hominem-argumenter angriber karakteren af den person, der fremfører argumentet, mens ad hominem-argumenter angriber de omstændigheder, under hvilke argumentet fremføres.

Ad hominem-argumenter er fejlagtige, fordi de er baseret på personlige angreb eller karakterfejl i stedet for på selve argumentets berettigelse. Denne type argumentation bruges ofte i politiske debatter, hvor en kandidat forsøger at miskreditere en anden kandidat ved at angribe dennes karakter i stedet for at diskutere dennes idéer.

Hvad er et eksempel på en hominem-fejlslutning?

Et eksempel på en hominemfejltagelse ville være, hvis nogen sagde: “Det tager du fejl af, fordi du er dum.” Dette er et eksempel på et misvisende personligt angreb, eller ad hominem, fordi det er irrelevant for det pågældende argument, om personen er intelligent eller ej.

Er ad hominem altid en fejlslutning??

Nej, ad hominem er ikke altid en fejlslutning. Det er kun en fejlslutning, hvis argumentet udelukkende er baseret på et angreb på personen og ikke på dennes argument. Hvis nogen f.eks. siger “Du er en idiot, så dit argument må være forkert”, ville det være en fejlslutning. Men hvis nogen siger: “Dit argument er forkert, fordi det er baseret på falske oplysninger”, er det ikke en fejlslutning.

Hvilken type argument er ad hominem-argumenter?

Ad hominem er en logisk fejlslutning, hvor man angriber modstanderens karakter i stedet for modstanderens argumentation.

Hvad er ad hominem simpel definition?

Ad hominem-fejlslutning opstår, når nogen reagerer på et argument eller en kritik ved at angribe karakteren af den person, der fremfører argumentet eller kritikken, i stedet for at gå ind i selve argumentet. Denne vildfarelse tager ofte form af personlige fornærmelser, men den kan også omfatte mere subtile former for karaktermord, f.eks. forsøg på at underminere personens troværdighed eller at fremstille vedkommende som havende bagvedliggende motiver.

Ad hominem-fejlslutning er en fejlslutning, fordi karakteren af den person, der fremfører et argument eller en kritik, er irrelevant for selve argumentets eller kritikkens berettigelse. Bare fordi nogen er et dårligt menneske eller har bagtanker, betyder det ikke, at deres argumentation automatisk er forkert.

Skriv en kommentar