Adduktion

Adduktion er bevægelsen af et lem eller en anden kropsdel mod kroppens midterlinje. Det kan ske ved et led, som f.eks. skulderen, eller det kan ske ved et punkt, hvor to knogler mødes, som f.eks. fingrene. Adduktion kan også henvise til en kropsdels bevægelse mod en anden kropsdel, f.eks. hovedets bevægelse mod skulderen.

Hvad er adduktion og eksempel?

Adduktion er en bevægelse af et lem eller en anden kropsdel mod kroppens midterlinje. Når du f.eks. fører din arm over brystet, udfører du en adduktion af armen.

Hvad er en adduktionsbevægelse?

En adduktionsbevægelse er en bevægelse, hvor en kropsdel føres mod kroppens midterlinje. Dette kan ske ved et led, f.eks. skulderen, eller det kan være en bevægelse af hele lemmerne, f.eks. ved at føre armen over brystet.

Hvad er et eksempel på abduktion og adduktion?

Abduktion og adduktion er to typer bevægelser, der kan forekomme ved led. Abduktion sker, når et lem bevæges væk fra kroppen, mens adduktion sker, når et lem bringes ind mod kroppen. Et eksempel på abduktion ville være at løfte armen ud til siden, mens et eksempel på adduktion ville være at bringe armen tilbage ned til siden.

Hvad er adduktion i medicinsk?

Adduktion er bevægelsen af et lem eller en anden kropsdel mod kroppens midterlinje. Inden for medicin henviser adduktion ofte til øjets bevægelse mod næsen.

Skriv en kommentar