Adiaphora

Adiaphora (græsk: ἀδιάφορα, adiaphora, “ting ligegyldige”) er en kategori af ting, der anses for at være moralsk neutrale og uden iboende værdi. Udtrykket bruges ofte i modsætning til ting, der anses for at være moralsk gode eller dårlige. Mange ting kan betragtes som adiaphora, herunder mad, drikke, tøj og andre genstande.

Hvad er inkarnationens betydning for os?

Inkarnationens betydning for os er, at den giver os mulighed for at lære Gud at kende på en mere intim måde. Den viser os, at Gud ikke er et fjernt, abstrakt væsen, men et væsen, der er tæt på os og kender os intimt. Det viser os også, at Gud er et væsen, som er villig til at blive en af os for at dele vores liv og erfaringer.

Hvad betyder antinomian i Bibelen?

Antinomianisme er den tro, at kristne ikke er bundet af Guds moralske lov. Denne tro er baseret på den idé, at da kristne er frelst af nåde alene, er de ikke forpligtet til at overholde loven.

Der er nogle få passager i Bibelen, der synes at støtte dette synspunkt. I Romerbrevet 6:14-15 siger Paulus for eksempel: “Synden skal ikke herske over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Hvad så? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Sikkert ikke!”

Andre passager gør det dog klart, at kristne stadig forventes at adlyde Guds lov. I Matthæus 5:17-19 siger Jesus: “I skal ikke tro, at jeg er kommet for at ødelægge loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at ødelægge, men for at opfylde. For sandelig, siger jeg jer, indtil himmel og jord forgår, vil ikke en eneste ting eller en eneste lille detalje blive fjernet fra loven, før alt er opfyldt. Den, som altså bryder et af de mindste af disse bud og lærer menneskene det, skal kaldes den mindste i Himmeriget; men den, som gør det og lærer dem, skal kaldes stor i Himmeriget.”

Så selv om der kan være en vis debat om, hvad antinomianisme præcist betyder, er der generel enighed om, at det er en falsk doktrin.

Hvad betyder inkarnation i Bibelen?

Inkarnation betyder, at Gud blev menneske. Jesus, Guds søn, blev født som menneske. Dette er et mysterium, som vi ikke helt kan forstå, men det er en central lære i kristendommen. Jesus er både fuldt ud Gud og fuldt ud menneske. Han er den eneste, der kan frelse os fra vores synd og give os evigt liv.

Hvad siger Bibelen om omstridte ting?

Bibelen behandler ikke specifikt spørgsmålet om stridbare ting, men den giver nogle retningslinjer for, hvordan man håndterer uenigheder og stridigheder. I Filipperbrevet skriver Paulus: “Vær ikke bekymret for noget, men bring i enhver situation jeres ønsker frem for Gud med bøn og bønner og med taksigelse. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil vogte jeres hjerter og jeres sind i Kristus Jesus” (Filipperne 4:6-7). Denne passage antyder, at når vi er uenige med andre, bør vi først bede til Gud om vores bekymringer. Først når vi har søgt Guds vejledning og visdom, bør vi forsøge at løse uenigheden.

Desuden lærer Bibelen også, at kærlighed er det vigtigste i alle vores forhold (1 Korinther 13:13). Selv når vi er uenige med andre, bør vi derfor forsøge at vise dem kærlighed og respekt, selv når vi er uenige med andre. Det betyder ikke, at vi skal være enige i alt, hvad de siger eller gør, men det betyder, at vi skal forsøge at opretholde et kærligt og respektfuldt forhold til dem.

Skriv en kommentar