Adventisme

Adventismen er en religiøs bevægelse, der opstod i det 19. århundrede i USA. Dens centrale tro er, at Jesus vil vende tilbage til jorden for at etablere sit rige. Adventister har også et stærkt engagement i mission og evangelisering. De er kendt for deres fokus på sundhed og velvære og deres villighed til at engagere sig i profetiske handlinger for at fremskynde Jesu genkomst.

Hvordan adventisternes syvendedagsadventister adskiller sig fra kristendommen?

Syvendagsadventistkirken er et protestantisk kristent trossamfund, der er kendetegnet ved at overholde lørdagen, den syvende dag i ugen i kristne og jødiske kalendere, som sabbat, og ved at lægge vægt på Jesu Kristi snarlige genkomst (advent). Denominationen voksede ud af Miller-bevægelsen i USA i midten af det 19. århundrede, og den blev formelt oprettet i 1863. Blandt dens grundlæggere var Ellen G. White, hvis omfattende skrifter stadig er højt værdsat i kirken.

Syvende-dags adventister findes i over 200 lande rundt om i verden, og kirken driver et stort antal hospitaler og skoler. Kirken er medlem af Kirkernes Verdensråd og af National Council of Churches i USA. Den er også et stiftende medlem af Den Internationale Føderation af Frie Evangeliske Kirker.

Der er en række måder, hvorpå syvendedagsadventister adskiller sig fra andre kristne. En af de mest indlysende er deres sabbatsbrug. Adventisterne mener, at sabbaten er en hviledag og en dag for tilbedelse, som skal holdes hellig som en hviledag fra ens verdslige gøremål. De mener, at sabbatten er en dag, hvor man kan være sammen med familie og venner og fokusere på åndelige spørgsmål.

Adventister lægger også stor vægt på Kristi genkomst. De tror, at Kristus vil vende tilbage til jorden for at etablere sit rige, og at hans genkomst er nært forestående. Denne tro får dem til at fokusere på

Spiser adventisterne kød??

Adventister spiser typisk ikke kød, men der er nogle, der gør det. Adventist Health-undersøgelser har vist, at de, der spiser kød, har en højere risiko for at dø af kræft og hjertesygdomme.

Hvad er betydningen af adventisme??

Ordet “adventisme” kommer af det latinske ord “adventus”, som betyder “komme”.” Adventismen er en religiøs bevægelse, der tror på Jesu Kristi snarlige genkomst eller “andet komme”. Bevægelsen har sine rødder i den protestantiske reformation i det 16. århundrede og blev populariseret af prædikanten John Nelson Darbys prædiken i begyndelsen af det 19. århundrede.

Adventisterne tror, at Jesus vil vende tilbage til jorden for at etablere sit rige, og at hans genkomst er nært forestående. De mener, at verden i øjeblikket befinder sig i en prøvetid, og at Kristus ved sit andet komme vil dømme verden og sit folk. De, der har været trofaste mod ham, vil blive belønnet med evigt liv, mens de, der ikke har været trofaste mod ham, vil blive dømt til evig straf.

Adventister overholder typisk syvendedags-sabbatten, en praksis, der adskiller dem fra de fleste andre kristne trosretninger. De lægger også stor vægt på personlig evangelisering og missionsarbejde.

Hvad må adventister ikke gøre?

Der er nogle få ting, som syvendedagsadventister ikke må gøre, bl.a:

1. Bruge tobak i enhver form

2. Drik alkohol

3. Bruge ulovlige stoffer

4. gamble

5. være seksuelt promiskuøs

6. deltage i homoseksuel aktivitet

7. at dyrke heteroseksuel aktivitet uden for ægteskabet

Skriv en kommentar