Afgrænsning

Ordet “afgrænsning” er afledt af det latinske ord “delimitare”, som betyder “at afgrænse”. I forskningssammenhæng henviser afgrænsning til det undersøgelsesområde, som en forsker definerer i begyndelsen af et projekt. Dette omfatter det geografiske område, tidsperioden, den undersøgte population og de specifikke variabler eller begreber, der skal undersøges. afgrænsning henviser også til eventuelle begrænsninger eller restriktioner, som en forsker pålægger en undersøgelse. En forsker kan f.eks. afgrænse en undersøgelse til kun at omfatte kvindelige deltagere eller til kun at omfatte deltagere i alderen 18-24 år.

Hvad er afgrænsning af undersøgelsen?

Afgrænsning af undersøgelsen henviser til identifikation af grænserne eller grænserne for forskningsområdet. Det kan dreje sig om den geografiske placering, tidsperiode, deltagere, forskningsmål osv. Afgrænsning er med til at fokusere forskningen og undgå at indsamle irrelevante data.

Hvad betyder afgrænset?

En afgrænser er en sekvens af et eller flere tegn, der bruges til at angive grænsen mellem separate, uafhængige områder i almindelig tekst eller andre datastrømme. Et eksempel på en afgrænser er kommaet, som fungerer som feltafgrænser i en sekvens af kommaseparerede værdier.

Afgrænsere bruges oftest til at adskille registreringer, f.eks. rækker i en tabel. De kan dog også bruges til at adskille felter i en post, som i tilfældet med kommaseparerede værdier. I nogle tilfælde kan der anvendes en afgrænser til at omslutte et felt, f.eks. i tilfælde af de dobbelte anførselstegn, der anvendes til at omslutte felter i nogle tekstfiler.

Hvad er et andet ord for afgrænsning?

Der er ikke ét ord, der har samme betydning som afgrænsning. Der er dog flere ord, der har lignende betydninger, bl.a:

1. Grænse

2. Begræns

3. Edge

4. Grænse

Hvad er 5 afgrænsninger synonymer?

1. Grænse

2. Grænse

3. Kant

4. Margin

5. Omkreds

Skriv en kommentar