Afholdenhed

Afståelse er en handling eller praksis, hvor man afstår fra at deltage i noget, især en aktivitet eller en afstemningsproces. Når det bruges i forbindelse med afstemning, betyder afståelse, at en person har valgt ikke at stemme. Afståelse kan være tilsigtet eller utilsigtet. Bevidst afståelse fra at stemme bruges ofte som en form for protest eller som en måde at udtrykke utilfredshed med de valgmuligheder, der er til rådighed. Utilsigtet stemmeundladelse forekommer normalt, når en vælger ikke er i stand til at stemme på grund af omstændigheder, som han/hun ikke selv kan kontrollere, f.eks. fordi han/hun er ude af landet på valgdagen.

Hvad betyder “at undlade at stemme” i en afstemning i FN?

Når et land afholder sig fra at stemme om en resolution i FN’s Generalforsamling, betyder det, at landet har valgt ikke at stemme hverken for eller imod resolutionen.

Der er en række forskellige grunde til, at et land kan vælge at afholde sig fra at stemme. Et land kan f.eks. afholde sig fra at stemme, fordi det ikke støtter resolutionen, men ikke ønsker at stemme imod den. Alternativt kan et land afholde sig fra at stemme, fordi det ikke mener, at resolutionen er vigtig nok til at berettige en afstemning enten for eller imod den.

at afholde sig fra at stemme er ikke det samme som et veto. Et veto er en stemme, der afgives imod en resolution, og som har den virkning, at resolutionen ikke kan vedtages.

Hvad betyder at afholde sig?

at afholde sig fra noget betyder at afstå frivilligt fra at gøre det. At afholde sig fra alkohol betyder f.eks. at vælge ikke at drikke.

Hvordan bruger man afståelse i en sætning??

Den handling eller praksis at afholde sig, især fra alkohol eller mad.

Hvad betyder afstå i en domstol?

Ordet “afholde sig” kan have flere forskellige betydninger, men i forbindelse med en domstol betyder det generelt at afstå fra at stemme eller deltage i en bestemt sag. Hvis en jury f.eks. overvejer en sag, og en af jurymedlemmerne er beslægtet med den anklagede, kan dette jurymedlem afholde sig fra at stemme om dommen.

Skriv en kommentar