Afklaring

En klaring er en proces, hvor urenheder eller faste partikler fjernes fra en væske. Dette kan ske ved filtrering, sedimentering eller centrifugering. Klaring bruges til at gøre væsker klarere og mere rene.

Hvad er klaring med eksempel?

Klargøring er den proces, hvor noget gøres klarere eller lettere at forstå.

Hvis du f.eks. er forvirret over et bestemt begreb, kan du bede din lærer om at få det forklaret.

Hvordan bruger du præcisering??

Hvis du er i tvivl om noget, kan du bede om en præcisering. Hvis din chef f.eks. beder dig om at gøre noget, og du ikke er sikker på, hvad han vil have dig til at gøre, kan du sige: “Kan du venligst præcisere, hvad du vil have mig til at gøre??” Det viser, at du er villig til at gøre det, der bliver bedt om, men du vil bare sikre dig, at du forstår, hvad der bliver spurgt om.

Hvad er klaring i sætning?

Når man afklarer noget, forklarer man det på en måde, der gør det lettere at forstå. Dette kan indebære at give flere oplysninger om det eller gøre det enklere. Hvis nogen f.eks. beder dig om at forklare, hvad du mener med “vandreture”, kan du forklare, at det indebærer at gå i naturen, ofte på stier. Hvis de derefter beder dig om at præcisere, hvad du mener med “gåen”, kan du forklare, at det er en måde at bevæge sig på, hvorpå man bevæger fødderne på en kontrolleret måde.

Kan du præcisere betydningen??

Udtrykket “kan du præcisere” bruges typisk, når en person ønsker, at en anden person skal forklare noget mere detaljeret. Hvis en person f.eks. ikke forstår et bestemt punkt, der er blevet nævnt under en samtale, kan vedkommende sige “Kan du præcisere det??” for at få klarhed.

Skriv en kommentar