Afkortet

Ordet “afkortet” kommer af det latinske ord “truncus”, som betyder “afskåret”. I matematik er trunkering en proces, hvor man skærer en del af et tal af, normalt i slutningen. Hvis vi f.eks. afkorter tallet 1234 på tiendedelen, får vi 1230. Trunkering kan også bruges til at forkorte et ord eller en sætning. Hvis vi f.eks. afkorter ordet “elefant” ved det tredje bogstav, får vi “ele”.

Trunkering er en form for afrunding, men det er ikke det samme som afrunding. Når vi runder et tal af, ændrer vi tallet til det nærmeste hele tal eller til det nærmeste multiplum af 10, 100 osv. Hvis vi f.eks. runder tallet 1234 af til det nærmeste hele tal, får vi 1200. Hvis vi imidlertid afkorter det samme tal på tiendedelen, får vi 1230.

Trunkering anvendes ofte i computerprogrammering. Hvis vi f.eks. ønsker at gemme tallet 1234 i et heltal på 4 byte, kan vi trunkerer det på tiendedelen og gemme den resulterende værdi (1230) i 4 byte. Dette er mere effektivt end at lagre det fulde tal (1234) i 4 bytes.

Trunkering kan også bruges til at tilnærme et tal. Hvis vi f.eks. afkorter tallet pi (3.14159) med tredje decimal, får vi

Hvad betyder det budskab truncated?

Når en meddelelse er afkortet, betyder det, at den er blevet afkortet eller forkortet på en eller anden måde. Dette kan ske af flere årsager, men den mest almindelige årsag er, at meddelelsen er for lang til at blive sendt i sin helhed. I andre tilfælde kan meddelelsen blive afbrudt på grund af en teknisk fejl eller fordi modtagerens indbakke er fuld.

Hvad er et eksempel på en afkortet trompet??

Et eksempel på en afkortet meddelelse kan være en situation, hvor en person kun giver et kort svar på et spørgsmål i stedet for at give en fuldstændig forklaring. Dette kan ske af forskellige årsager, f.eks. fordi man ikke har tid nok til at give et fuldt svar eller ikke kender det fulde svar på spørgsmålet. I begge tilfælde er resultatet det samme: personen giver kun et kort svar i stedet for en fuldstændig forklaring.

Hvad betyder truncated i en database?

En trunkeret database er en database, der er blevet reduceret i størrelse ved at fjerne unødvendige data. Dette kan gøres af flere grunde, f.eks. for at reducere den plads, der er nødvendig til at lagre databasen, eller for at reducere den tid, der er nødvendig for at sikkerhedskopiere eller gendanne databasen.

Hvad er synonym for truncated?

Synonymet for trunkeret er “forkortet.”

Skriv en kommentar