Aflad

En aflad er en eftergivelse af den timelige straf for en synd, hvis skyld allerede er blevet tilgivet, som den trofaste kristne, der er behørigt disponeret, opnår på visse foreskrevne betingelser gennem Kirkens handling, der som forløsningsminister med autoritet uddeler og anvender den skat af den tilfredsstillelse, som Kristus og de hellige har opnået.

En aflad er delvis eller fuldstændig, alt efter som den fjerner enten en del af eller hele den timelige straf for synd. De troende kan få aflad for sig selv eller anvende dem på de døde.

Hvad er en aflad katolske kirke?

En aflad er en eftergivelse af den timelige straf, der skyldes synd, og som gives af kirken. Aflad kan være delvist eller fuldstændigt aflad. En fuldkommen aflad ophæver al tidsmæssig straf på grund af synd, mens en delvis aflad ophæver en del af den tidsmæssige straf på grund af synd.

Kirken lærer, at når en person dør, vil han/hun blive underkastet en særlig dom, hvor han/hun vil blive tildelt enten himlen, helvede eller skærsilden. I skærsilden gennemgår sjælen en renselsesproces, så den kan komme ind i det fyldige fællesskab med Gud i himlen. Den timelige straf som følge af synd er en af de ting, som en sjæl kan have brug for at blive renset for i skærsilden.

En aflad tilgiver ikke syndens skyld og fjerner heller ikke den evige straf for dødssynden. En aflad eftergiver dog den timelige straf som følge af synd. Den tidslige straf som følge af synd er resultatet af sjælens adskillelse fra Gud, og det er denne adskillelse, der bliver helbredt gennem en aflad.

Kirken giver aflad for at hjælpe sjæle til at blive renset og komme i himlen. Ved at give aflad anvender kirken Kristi og de helliges fortjenester på sjælen hos den person, der modtager afladet.

For at modtage en aflad skal en person være i nådetilstand (dvs. han må ikke være skyldig

Findes der stadig afladsbreve??

Ja, aflad er stadig muligt i den katolske kirke. En aflad er en ophævelse af en del af eller hele den timelige straf, der skyldes synden. Det er ikke tilgivelse af selve synden.

Kirken lærer, at aflad er en “eftergivelse over for Gud af den timelige straf, der skyldes synder, hvis skyld allerede er blevet tilgivet”.”

Aflad kan være delvist eller fuldstændigt. En fuldkommen aflad ophæver al tidslig straf på grund af synd. En delvis aflad fjerner en del af den timelige straf for synd.

Aflad gives på visse betingelser, som omfatter udførelse af visse handlinger eller bønner. For eksempel er et almindeligt krav for at modtage en fuldkommen aflad, at personen skal være i nådetilstand, have til hensigt at modtage afladet og udføre de krævede handlinger eller bønner.

Kirken giver aflad gennem pavens autoritet. Han kan give dem til specifikke handlinger eller bønner, eller han kan give dem til generel brug, så de kan anvendes til enhver passende handling eller bøn.

Den seneste opdatering af kirkens regler om aflad blev udstedt af pave Paul VI i 1967.

Hvad er eftergivenhed synonym?

En luksus er et synonym for en luksus, noget, der ikke er nødvendigt, men som giver glæde eller tilfredsstillelse. Aflad kan være små, som f.eks. at spise en yndlingsret, eller store, som f.eks. at tage på ferie. De ses ofte som en måde at belønne sig selv for god opførsel eller for at lindre stress på.

Hvad er et eksempel på en aflad??

En aflad er en handling af selvforkælelse, normalt i form af luksus eller fornøjelse. En overbærenhed kan f.eks. være at spise en hel liter is på én gang, at købe et nyt tøj, selv om man ikke har råd til det, eller at tage et langt, afslappende bad i stedet for et hurtigt brusebad.

Skriv en kommentar