Afsender

Afsenderen er den person eller enhed, der tager initiativ til en meddelelse eller kommunikation. Afsenderen er typisk kilden til information eller selve budskabet. Afsenderen kan også omtales som “ophavsmand.”

Hvad er et eksempel på en afsender?

Et eksempel på en afsender ville være en person, der sender en sms, en e-mail eller en pakke.

Hvad er afsender- og modtagerpost??

Afsenderens e-mail-adresse er den adresse, der står i “Fra”-feltet i en e-mail-meddelelse, mens modtagerens e-mail-adresse er den adresse, der står i “Til”-feltet i en e-mail-meddelelse. I de fleste tilfælde vil afsender og modtager af en e-mail være den samme person, men der er tilfælde, hvor nogen ønsker at sende en e-mail til flere personer, eller hvor nogen ønsker at videresende en e-mail, de har modtaget, til en anden person.

Hvad er en afsenderidentitet??

En afsenderidentitet er en e-mail-adresse, der bruges til at identificere afsenderen af en e-mail. Afsenderidentiteten bruges til at afgøre, hvem e-mailen er fra, og hvordan den skal videresendes.

Hvad er afsenderen af en e-mail?

Afsenderen af en e-mail er den person, der sender e-mailen.

Skriv en kommentar