Afventer

Afventende betyder, at noget venter på at ske. Den bruges ofte til at beskrive en situation, hvor nogen venter på, at noget skal færdiggøres eller godkendes. En verserende transaktion er f.eks. en transaktion, der er indledt, men endnu ikke er afsluttet.

Hvad er det forestående arbejde?

Pending work er en opgave eller et projekt, der endnu ikke er afsluttet. Det kan være alt fra små opgaver, der er en del af et større projekt, til store projekter, der endnu ikke er påbegyndt. Afventende arbejde kan tildeles enkeltpersoner eller grupper, og det følges ofte i et projektstyringssystem.

Hvad er ordet for pending payment?

Ordet for afventende betaling er “faktureret”.”

Betyder afventende arbejde at vente?

Afventer kan betyde forskellige ting afhængigt af sammenhængen. Generelt betyder det, at der er noget, der venter på at ske eller blive løst. Hvis du f.eks. har en afventende ordre, betyder det, at ordren venter på at blive behandlet. Hvis du har en verserende anmodning, betyder det, at anmodningen venter på at blive godkendt.

Kan du fortælle mig, hvad pending betyder?

Afventer betyder, at noget venter på at ske. Det kan bruges til at beskrive en begivenhed, der er ved at indtræffe, eller noget, der venter på at blive godkendt.

Skriv en kommentar