Agroforestry

Agroforestry er den bevidste kombination af landbrugs- og skovbrugsteknologier med henblik på at skabe mere effektive arealanvendelsessystemer. Agroforestry-systemer kan udformes med henblik på at opfylde en række forskellige mål, herunder øget produktion, forbedrede miljøforhold og øgede sociale og økonomiske fordele.

Det vigtigste kendetegn ved agroforestry er, at det indebærer en bevidst integration af træer og andre træagtige planter i landbrugslandskaberne. Dette kan gøres på mange forskellige måder, herunder ved at plante træer i eller omkring afgrøder, bruge træer som levende hegn eller vindbremser eller integrere træer i græsningssystemer.

Der findes mange forskellige typer agroforestry-systemer, og de specifikke komponenter og forvaltningsmetoder, der anvendes, varierer afhængigt af systemets mål. Alle agroforestry-systemer har dog nogle fælles træk, bl.a:

– Brugen af træer og andre træagtige planter i kombination med andre landbrugsaktiviteter.

– Fokus på at skabe mere effektive og bæredygtige arealanvendelsessystemer.

– Anvendelse af forvaltningsmetoder, der er egnede til systemets specifikke forhold og mål.

Hvad er agroforestry-praksis??

Agroforestry er et paraplybegreb for forskellige former for arealanvendelse, der indebærer dyrkning af træer i kombination med andre afgrøder eller dyr på samme stykke jord. Udtrykket “agroforestry” kan dække over en lang række mulige kombinationer, men der er tre hovedtyper af agroforestry-systemer:

1. Silvopasture: Dette er et system, hvor træer dyrkes sammen med græssende dyr, f.eks. kvæg eller får. Dyrene nyder godt af træernes skygge og læ, og træerne nyder godt af dyrenes græsningsvaner, som kan være med til at holde jorden fri for konkurrerende vegetation.

2. Alley cropping: Dette er et system, hvor rækker af træer plantes ved siden af rækker af afgrøder, f.eks. majs eller sojabønner. Træerne giver skygge og vindbeskyttelse til afgrøderne, og afgrøderne er med til at holde træerne sunde ved at forsyne dem med næringsstoffer.

3. Skovbrug: Dette er et system, hvor træer dyrkes til kommercielle formål, f.eks. træ- eller frugtproduktion, i kombination med andre afgrøder eller dyr. Skovbrug kan praktiseres i lille skala, f.eks. i en baghave, eller i stor skala, f.eks. i en kommerciel skov.

Hvilket træ er bedst til agroforestry?

Der findes ikke ét “bedste” træ til agroforestry, da de mest egnede arter varierer afhængigt af projektets specifikke forhold og mål. Nogle af de faktorer, der bør tages i betragtning, omfatter klima, jordtype og den tilgængelige plads. Nogle almindelige agroskovbrugstræer omfatter akacie, eukalyptus og mango.

Hvem er faderen til agroforestry?

Udtrykket “agroforestry” blev først opfundet i begyndelsen af 1900-tallet af den tyske skovfoged Julius Nägeli, der definerede det som “kunsten at udnytte skovbevoksede arealer til produktion af afgrøder og træ”.” Begrebet agroforestry har imidlertid været praktiseret i århundreder af oprindelige folk rundt om i verden. I 1970’erne begyndte agroforestry at vinde popularitet som et redskab til bæredygtig arealforvaltning, og siden da er det blevet indført af landmænd og arealforvaltere i mange forskellige lande.

Hvad er nogle af fordelene ved agroforestry??

Agroforestry er et arealforvaltningssystem, der kombinerer træer og buske med afgrøder eller græsningsarealer. Det praktiseres rundt om i verden i en række forskellige former.

Nogle af fordelene ved agroforestry er bl.a:

1. Øget produktion: Agroforestry kan øge produktionen af fødevarer, foder, brændsel og tømmer. For eksempel har det vist sig, at alley cropping, en form for agroforestry, kan øge udbyttet af afgrøder med op til 50 %.

2. Forbedret jordsundhed: Træer og buske forbedrer jordens sundhed ved at øge organisk materiale og næringsstoffer, forbedre vandinfiltrering og -afvanding og reducere jorderosion.

3. Forbedret biodiversitet: Agroforestry-systemer er mere biodiverse end monokultur-systemer og giver levesteder for en række forskellige dyrearter.

4. Øget modstandsdygtighed over for klimaændringer: Agroforestry-systemer er mere modstandsdygtige over for ekstreme vejrbegivenheder og klimaændringer end monokultur-systemer.

5. Reduceret afhængighed af kemiske input: Agroforestry-systemer kan reducere eller eliminere behovet for kemiske input som f.eks. gødning og pesticider.

6. Forbedret økonomisk sikkerhed: Agroforestry kan forbedre den økonomiske sikkerhed ved at give en mere diversificeret indkomststrøm. F.eks. kan agroforestry-systemer, der omfatter træproduktion, være en forsikringspolice mod udsving i afgrødepriserne.

7. Øgede sociale og kulturelle fordele: Agroforestry kan give en række sociale og kulturelle fordele, f.eks

Skriv en kommentar