Akrostik

En akrostik er et digt, hvor det første bogstav i hver linje staver et ord eller en sætning. Ordet eller sætningen kan være et navn, et sted, en ting eller en idé.

Hvad er en god sætning for akrostik?

En akrostik er en sætning, hvor det første bogstav i hvert ord staver et ord eller en sætning.

Hvordan skriver man akrostik?

For at skrive en akrostik vælger man et ord eller en sætning og skriver derefter en sætning for hvert bogstav i ordet eller sætningen, hvor bogstavet står i begyndelsen af hver sætning.

Hvad betyder akrostik i poesi?

Akrostisk poesi er en type poesi, hvor det første bogstav i hver linje staver et ord eller en sætning. Ofte er ordet eller sætningen titlen på digtet. Akrostiske digte kan være alvorlige eller sjove, og de kan handle om et hvilket som helst emne.

Hvad er et berømt akrostisk digt?

Et akrostisk digt er et digt, hvor det første bogstav i hver linje staver et ord eller en sætning.

Et berømt akrostisk digt er “A Poison Tree” af William Blake:

Jeg var vred på min ven:

Jeg fortalte min vrede, min vrede sluttede.

Jeg var vred på min fjende:

Jeg sagde det ikke, min vrede voksede.

Og jeg har vand på den i frygt,

Nat og morgen med mine tårer;

Og jeg solede det med smil,

Og med bløde, bedrageriske kneb.

Og den voksede både dag og nat,

Indtil det bar et æble lyst,

Og min fjende så det skinne,

Og han vidste, at det var min,

Og ind i min have stjal

Da natten havde sløret stangen;

Om morgenen er jeg glad for at se

Min fjende udstrakt under træet.

Skriv en kommentar