Akvifer

Et grundvandsmagasin er et lag af vandførende permeabel sten, sediment eller jordbund. Grundvand kan indvindes ved hjælp af en vandboring. Vandstanden i et grundvandsmagasin varierer med årstiden og nedbørsmængden. Et grundvandsmagasin skal have en åbning eller et netværk af brud, porer eller kanaler for at tillade vand at strømme igennem det.

Hvad er formålet med et grundvandsmagasin??

Formålet med et grundvandsmagasin er at lagre vand i undergrunden. Akviferer dannes, når vand siver ned gennem jorden og lagres i mellemrummene mellem bjergartspartikler.

Er grundvandsmagasin ferskvand?

Akvifervand er vand, der holdes tilbage i jorden i lag af sten eller sediment. Dette vand er ikke altid ferskvand, da det kan blive forurenet med mineraler, bakterier og andre forurenende stoffer.

Hvordan grundvandsmagasiner dannes?

Akviferer dannes, når vand siver gennem porerne i sten og jord, hvorved der dannes en grundvandsreserve. Akviferer klassificeres efter den type materiale, de er lavet af: alluvialt, sedimentært eller vulkansk materiale. Alluviale grundvandsmagasiner er de mest almindelige og er dannet af vand, der strømmer gennem grus, sand og silt. Sedimentære grundvandsmagasiner findes i områder med et højt grundvandsspejl og er dannet ved at vand siver gennem lag af sand, silt og ler. Vulkanske grundvandsmagasiner findes i områder med vulkansk aktivitet og er dannet af vand, der trænger gennem lava.

Hvad er de 3 typer af grundvandsmagasiner??

1. Ubegrænsede grundvandsmagasiner – Et ubegrænset grundvandsmagasin er et grundvandsmagasin, som ikke har et lag af uigennemtrængeligt materiale (f.eks. ler) over sig. Vand i et ubegrænset grundvandsmagasin kan bevæge sig frit gennem porerne i grundvandsmaterialet.

2. Indesluttede grundvandsmagasiner – Et indesluttet grundvandsmagasin er et grundvandsmagasin, som har et lag af uigennemtrængeligt materiale (f.eks. ler) over sig. Dette lag af uigennemtrængeligt materiale forhindrer vandet i grundvandsspejlet i at bevæge sig frit gennem porerne i grundvandsmaterialet.

3. Akviferer med en blanding af lukkede og ulukkede lag – Nogle akviferer har både lukkede og ulukkede lag. I disse grundvandsmagasiner kan vandet bevæge sig frit gennem porerne i det ubegrænsede lag, men er begrænset i det begrænsede lag.

Skriv en kommentar