Alder

Nogets alder er den tid, som det har eksisteret. Alder kan måles i år, dage, måneder, uger eller enhver anden tidsenhed.

Alder bruges ofte til at beskrive, hvor gammelt noget er, som i “Universets alder anslås til at være 14 milliarder år”.” Alder kan også bruges til at beskrive en persons eller en tings modenhed, som i “Vin ældes på egetræsfade.”

Hvilken alder kan jeg gå på pension, hvis jeg er født i 1961?

Hvis du er født i 1961, kan du gå på pension som 66-årig.

Hvad er et eksempel på alder?

Alder kan måles på en række forskellige måder. En måde at måle alder på er det antal år, en person har været i live. F.eks. har en person, der er 20 år gammel, været i live i 20 år. En anden måde at måle alder på er ved at tage udgangspunkt i det antal år, en person har været i live minus det antal år, en person har været i live. F.eks. har en person, der er 20 år gammel, været i live i 20 år minus det antal år, som en person har været i live, hvilket vil være 0.

Betragtes 65 år som fuld pensionsalder?

Nej, 65 år betragtes ikke som fuld pensionsalder. Den fulde pensionsalder er i øjeblikket 66 år og forventes at stige til 67 år i 2027.

Kan jeg gå på pension som 62-årig, hvis jeg er født i 1962??

Ja, du kan gå på pension som 62-årig, hvis du er født i 1962. Social Security-ydelser er tilgængelige så tidligt som i en alder af 62 år, men du kan vente til din fulde pensionsalder (FRA) for at modtage den maksimale ydelse. FRA er 66 for personer født mellem 1943 og 1954, og den stiger gradvist, indtil den når 67 for personer født i 1960 eller senere.

Skriv en kommentar