Algebraisk subtraktion

Algebraisk subtraktion er den proces, hvor man finder forskellen mellem to algebraiske udtryk. Dette kan gøres ved enten at bruge standard-subtraktionsalgoritmen eller ved at bruge den distributive egenskab. Den distributive egenskab fastslår, at for to algebraiske udtryk a og b er forskellen mellem a og b lig med forskellen mellem a og b ganget med hvert udtryk i udtrykket.

Hvad er de fem regler for algebra??

De fem regler i algebra er de kommutative, associative og distributive love sammen med reglerne for addition og multiplikation. Disse love giver os mulighed for at manipulere algebraiske udtryk på en række forskellige måder, hvilket gør dem meget lettere at arbejde med.

Hvad kaldes subtraktion i algebra?

Subtraktion i algebra kaldes “subtraktion af polynomier.”

Hvordan subtraherer man algebraiske udtryk ved hjælp af kolonnemetoden?

For at subtrahere algebraiske udtryk ved hjælp af kolonnemetoden skal du først skrive de udtryk, der skal subtraheres, oven på hinanden, idet du retter de ens udtryk til hinanden. Derefter subtraheres udtrykkene i den første kolonne, idet man starter med den første kolonne, og svaret skrives i kolonnen nedenunder. Gentag denne proces for hver kolonne. Til sidst skal du kombinere alle udtrykkene i kolonnerne nedenfor for at få det endelige svar.

Hvordan subtraherer man algebraiske brøker?

For at subtrahere algebraiske brøker skal du først finde en fællesnævner. Når man har en fællesnævner, kan man trække tællerne fra hinanden og lade nævneren forblive den samme. For at subtrahere brøkerne $\frac{1}{x}{x}$ og $\frac{2}{3x}$ for eksempel, skal man først finde en fællesnævner på $3x$. Dette kan gøres ved at gange den første brøk med $\frac{3}{3}{3}$ og den anden brøk med $\frac{1}{1}$. Dette giver dig brøkerne $\frac{3}{3x}$ og $\frac{2}{3x}$. Nu hvor du har en fællesnævner, kan du trække tællerne fra hinanden for at få $\frac{1}{3x}$.

Skriv en kommentar