Altar

Et alter er en hævet platform eller en stenkonstruktion, hvor der ofres eller ofres til guder, forfædre, ånder eller naturkræfter. Altarer findes i næsten alle religioner og kulturer og har været brugt siden oldtiden.

De fleste altre er placeret i templer, helligdomme eller hellige rum, men de kan også findes i hjem, på arbejdspladser eller i naturen. De kan være enkle eller udførlige og er ofte dekoreret med symboler og billeder, der repræsenterer den eller de guder, som de er dedikeret til.

Altre har typisk et eller flere niveauer og kan være omgivet af et rækværk eller et hegn for at afgrænse det hellige rum. De kan også være udstyret med en mekanisme til at bringe ofringer, f.eks. en ildgrube eller et vandbassin.

Ordet “alter” kommer fra latin altārium, som betyder “højt sted”.”

Hvad Bibelen siger om alteret?

Ordet “alter” optræder adskillige gange i Bibelen og bruges på mange forskellige måder. Generelt er et alter et sted, hvor nogen bringer et offer til Gud eller til en gud. Det kan ske af forskellige årsager, f.eks. for at vise taksigelse, bede om tilgivelse eller fremsætte en anmodning.

Et af de mest berømte eksempler på et alter i Bibelen er det alter, som Abraham byggede, da han skulle ofre sin søn Isak. Abraham var villig til at dræbe sin egen søn, fordi han troede, at Gud havde bedt ham om at gøre det. Heldigvis stoppede Gud Abraham i sidste øjeblik og gav ham en vædder til at ofre i stedet.

Altarer var også almindelige i den antikke verden som et sted, hvor man ofrede til guderne. Bibelen nævner en række forskellige altre, som blev bygget af forskellige mennesker. Noah byggede for eksempel et alter, efter at han var gået ud af arken, og Gud lovede, at jorden aldrig ville blive oversvømmet igen.

I Det Nye Testamente nævnes alteret i forbindelse med templet i Jerusalem. Jesus vakte opsigt, da han gik ind i templet og væltede vekselerernes borde, som drev forretning der. Han sagde, at templet skulle være et bedehus og ikke en markedsplads.

Alteret er også nævnt i Johannes’ Åbenbaring. I den sidste tid siger Bibelen, at der vil være et alter i himlen, hvor de hellige vil tilbede Gud.

Hvad sker der på Guds alter??

Ved Guds alter tilbyder kristne bønner, tilbedelse og taksigelser til Gud. De ofrer også deres liv til Gud og overgiver deres vilje og ønsker til hans perfekte plan. Det er et sted med ydmyghed og overgivelse, hvor kristne lægger deres byrder og bekymringer fra sig og søger Guds vilje for deres liv.

Er det alter eller alter??

Ordet “alter” er den korrekte stavemåde i alle tilfælde. “Alter” er et verbum, der betyder “at ændre”, så det ville ikke blive brugt i denne sammenhæng.

Hvad er et eksempel på et alter??

Et alter er en hævet platform eller overflade, hvor man placerer offergaver, ofringer eller andre religiøse genstande. Altre findes ofte i templer, kirker og andre religiøse steder, men de kan også findes i private hjem og andre sekulære omgivelser.

Skriv en kommentar