Alveoler

Alveolerne er de mikroskopiske luftsække i lungerne, hvor gasudvekslingen finder sted. De er beklædt med et tyndt lag celler (alveoleepitelet) og er omgivet af et netværk af små blodkar (kapillærer). Alveolerne er forbundet med luftvejene (bronchioler) ved hjælp af små porer kaldet Kohns porer.

Alveolernes hovedfunktion er at udveksle ilt og kuldioxid mellem lungerne og blodet. Ilten diffunderer fra alveolerne ind i blodet og transporteres til kroppens væv. Kuldioxid diffunderer fra blodet ind i alveolerne og udåndes.

Alveolerne er meget skrøbelige og kan let blive beskadiget. Dette kan føre til en tilstand kaldet lungeødem, hvor væske ophobes i alveolerne og gør det vanskeligt for ilten at diffundere ud i blodet.

Hvordan er alveolerne opbygget??

Alveolerne er de mindste luftsække i lungerne. De er der, hvor der sker gasudveksling mellem lungerne og blodet. Alveolerne er beklædt med et tyndt lag af epitelceller. Væggene i alveolerne består af to lag epithelceller. Det yderste lag består af pladeepitelceller. Det indre lag består af kuboide epitelceller. Der er et rum mellem de to lag af epitelceller kaldet alveolærrummet. Alveolarrummet er det sted, hvor gasudvekslingen finder sted.

Hvordan hjælper alveolerne med gasudvekslingen?

Alveolerne er små luftsække i lungerne, hvor der sker gasudveksling. Ilt fra luften diffunderer ind i blodet, og kuldioxid diffunderer ud af blodet. Denne udveksling er mulig, fordi alveolerne er beklædt med et tyndt lag celler (alveoleepitel), der kun er én celle tykt. Dette giver mulighed for en meget kort diffusionsafstand og gør gasudvekslingen mere effektiv.

Hvad er alveolerne lavet af?

Alveolerne er små luftsække i lungerne, hvor der udveksles ilt og kuldioxid. De er omgivet af et netværk af små blodkar kaldet kapillærer. Alveolernes vægge er meget tynde og består af en særlig celletype kaldet epitelceller. Epithelcellerne er omgivet af et tyndt lag bindevæv. Der er også små muskler i alveolernes vægge, som hjælper med at holde dem åbne.

Hvilke 3 celletyper findes i alveolerne??

De tre celletyper, der findes i alveolerne, er:

Alveolære celler af type I: Det er de tynde, flade celler, der udgør størstedelen af alveolevæggene.

Alveolære celler af type II: Det er disse celler, der producerer surfaktant, et stof, der sænker overfladespændingen i alveolevæggene.

Type III alveolære celler: Det er de celler, der beklæder blodkarrene i alveolerne og spiller en rolle i gasudvekslingen.

Skriv en kommentar