Alvidende

Udtrykket “alvidende” er afledt af det latinske ord “omnis”, der betyder “alt”, og ordet “scientia”, der betyder “viden”. Alvidende defineres derfor som “at have uendelig viden”. I filosofiske og religiøse sammenhænge bruges det ofte til at beskrive en gudelignende figur, der ved alt, hvad der er at vide om fortid, nutid og fremtid.

Et alvidende væsen ville bl.a. have en fuldstændig og præcis forståelse af alle ting, både sete og usete. De ville også være i stand til at forudsige fremtidige begivenheder med 100 % nøjagtighed, da de ville kende alle de involverede variabler. Endelig ville et alvidende væsen også være almægtig, da det ville have evnen til at kontrollere og manipulere alle aspekter af virkeligheden.

Der er et par vigtige træk, der adskiller et alvidende væsen fra andre, mindre magtfulde væsener. For det første ville et alvidende væsen have det, der kaldes “middelviden”, hvilket er evnen til at kende alle mulige udfald af en given situation. Dette står i modsætning til blot at kende udfaldet af en bestemt begivenhed, hvilket er kendt som “forudviden”. For det andet ville et alvidende væsen også have det, der er kendt som “nødvendig viden”, som er viden, der er sand i alle mulige verdener. Dette er i modsætning til “kontingent viden”, som er viden, der er sand i nogle mulige verdener, men ikke i andre.

Begrebet om et alvidende væsen er

Er almægtighed bedre end alvidenhed?

Der er ikke noget klart svar på dette spørgsmål, da det afhænger af, hvordan man definerer “bedre”. Hvis man mener, at almagt er mere magtfuldt end alvidenhed, kan man hævde, at almagt er bedre. Hvis man imidlertid mener, at alvidenhed er mere nyttig eller mere gavnlig, kan man argumentere for, at alvidenhed er bedre. I sidste ende er det op til den enkelte at afgøre, hvilken egenskab han eller hun mener er vigtigst eller mest ønskværdig.

Hvilke religioner mener, at Gud er alvidende?

Teisme er troen på eksistensen af en eller flere guddomme. Alvidenhed er den egenskab at have fuldstændig eller ubegrænset viden. Derfor vil enhver religion, der tror på en gud eller guder, som er alvidende, tro, at deres gud eller guder har fuldstændig eller ubegrænset viden.

Nogle eksempler på religioner, der tror på en eller flere alvidende guder, er kristendommen, islam og sikhismen.

Hvad er det modsatte af alvidende??

Det modsatte af alvidende er uvidende.

Hvad er et synonym for alvidende?

Der findes ikke et enkelt ord, der har samme betydning som “alvidende”, men der er et par ord, der kommer tæt på. “Alvidende” og “alvidende” beskriver begge en person, der ved alt, men “alvidende” er mere generelt og kan bruges til at beskrive Gud eller en guddom, mens “alvidende” oftere bruges til at beskrive en person. “Altseende” er et andet ord, der har samme betydning som “alvidende”, men det bruges ikke så ofte og har en lidt anden konnotation.

Skriv en kommentar