Ammoniak

Ammoniak er en farveløs, stærkt irriterende gas med en stærk, kvælende lugt. Det er meget opløseligt i vand og danner ætsende opløsninger. Ammoniak er en vigtig bestanddel af rengøringsmidler til husholdningsbrug og anvendes i mange industrielle processer. Det er også en vigtig bestanddel i produktionen af gødning.

Er ammoniak en gift??

Ja, ammoniak er en gift. Det er en ætsende gas, der kan forårsage alvorlige forbrændinger på huden og i øjnene og kan være dødelig ved indånding.

Hvor findes ammoniak??

Ammoniak findes mange steder, bl.a. i luften, i jorden og i vand. Det findes også i visse husholdningsprodukter som f.eks. rengøringsmidler og gødning.

Hvor meget ammoniak er giftigt for mennesker?

Ammoniak er giftigt for mennesker i høje koncentrationer. Indånding af store mængder ammoniak kan forårsage alvorlige skader på lungerne og endog døden. Ammoniak er også ætsende og kan forårsage forbrændinger på hud og øjne.

Hvorfor er ammoniak giftigt i kroppen?

Ammoniak er giftigt for kroppen, fordi det er et ætsende stof. Når det kommer i kontakt med væv, kan det forårsage skade. Desuden er ammoniak en gas, så når det indåndes, kan det skade lungerne.

Skriv en kommentar