Amnesty

En amnesti er en generel benådning for overtrædelser, især politiske overtrædelser, mod en regering. Amnesti gives typisk af den lovgivende eller udøvende magt. De bruges ofte til at afgøre borgerkrige eller revolutioner.

Amnesti gives normalt til en gruppe eller en klasse af mennesker snarere end til enkeltpersoner. De kan gives betinget eller ubetinget.

Betinget amnesti gives typisk til dem, der indvilliger i at overgive sig eller give afkald på deres ulovlige eller oprørske aktiviteter. Ubetinget amnesti gives typisk i kølvandet på en konflikt for at muliggøre en tilbagevenden til fred og stabilitet.

Amnestier kan også indeholde bestemmelser om erstatning, tilbagebetaling eller andre former for kompensation til ofrene.

Hvad er et eksempel på amnesti??

Amnesti er en handling, hvor man tilgiver en tidligere forseelse. Den gives normalt af en regering eller en myndighed og gives ofte til en gruppe mennesker snarere end til en enkeltperson. Den britiske regering gav f.eks. amnesti til alle dem, der deltog i den amerikanske revolution.

Hvem er amnesti finansieret af?

Amnesty International er en global bevægelse med mere end 7 millioner mennesker i over 150 lande og territorier, som kæmper for at stoppe krænkelser af menneskerettighederne.

Vi er finansieret af vores medlemmer og donationer fra støtter fra hele verden. Vi tager ikke imod penge fra regeringer til vores menneskerettighedsarbejde.

Hvad er amnesti, og hvordan fungerer det??

Amnesti er en immunitet, som en regering giver fra retsforfølgelse for en forbrydelse. Det udvides normalt til en gruppe mennesker, der har begået en lignende forbrydelse, og bruges ofte som en måde at fremme national forsoning efter en konfliktperiode. Amnesti kan også gives til enkeltpersoner fra sag til sag.

Amnesti sletter ikke registreringen af en lovovertrædelse, men det betyder, at personen ikke vil blive retsforfulgt for den. I nogle tilfælde kan amnesti også føre til, at personens straffeattest bliver slettet. Amnesti er forskelligt fra benådning, som er en officiel tilgivelse af en forbrydelse, der allerede er blevet retsforfulgt.

Hvor er amnestien??

Der findes ingen amnesti.

Skriv en kommentar