Amortisering

Ordet “amortisering” er afledt af det latinske ord “amortis”, som betyder “at dræbe. I finansielle termer henviser afskrivning til den proces, hvor omkostningerne ved et immaterielt aktiv fordeles over dets brugstid. I modsætning til fysiske aktiver har immaterielle aktiver ikke en bestemt levetid og kan ikke sælges eller ombyttes, når de først er erhvervet. Derfor er afskrivning en måde at fordele omkostningerne ved et immaterielt aktiv over dets anslåede levetid, så aktivet kan registreres som en udgift i virksomhedens regnskab.

Afskrivninger anvendes til to hovedtyper af immaterielle aktiver: goodwill og immaterielle aktiver med en bestemt levetid. Goodwill opstår, når en virksomhed overtager en anden virksomhed til en pris, der er højere end dagsværdien af målvirksomhedens nettoaktiver. Det beløb, der er betalt ud over nettoaktivets dagsværdi, registreres som goodwill. Immaterielle aktiver med en bestemt levetid er aktiver med en begrænset brugstid, som på et tidspunkt vil blive forbrugt eller udløbe. Eksempler på immaterielle aktiver med en bestemt levetid omfatter patenter, ophavsrettigheder og varemærker.

De afskrivninger, der er bogført i regnskabet, beregnes efter den lineære metode. Det betyder, at aktivets samlede omkostninger divideres med antallet af år af dets anslåede brugstid for at opnå en årlig afskrivningsudgift. Afskrivningsudgiften registreres derefter som en post i virksomheden

Hvad betyder amortisering i et lån?

Afskrivning er en regnskabsmetode, der anvendes til gradvist at reducere værdien af et aktiv eller en gæld. I forbindelse med et lån er amortisering den proces, hvor tilbagebetalingen af den lånte hovedstol fordeles over lånets løbetid. Hver lånebetaling fra låntageren omfatter en del af hovedstolen og en del af renterne. Det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales hver periode, er konstant, mens rentebeløbet falder over tid.

Hvad er forskellen mellem afskrivning og amortisering?

Afskrivning er en regnskabsmetode, der anvendes til at fordele omkostningerne ved et materielt aktiv over dets brugstid. Afskrivning er en regnskabsmetode, der anvendes til at fordele omkostningerne ved et immaterielt aktiv over dets levetid.

Hvad er et andet udtryk for amortisering??

Amortisering er processen med at fordele et lån i periodiske betalinger. Amortisering er også det udtryk, der bruges til at beskrive det beløb af hver betaling, der anvendes på lånets hovedstol i modsætning til renten.

Hvad betyder det at amortisere betalinger?

Afskrivning af et lån betyder, at der foretages lige store betalinger med jævne mellemrum i løbet af lånets løbetid. Betalingerne bruges til at betale både hovedstolen (det oprindelige lånte beløb) og renterne. Det beløb af hver betaling, der går til hovedstolen, er kendt som “amortiseringsbetaling”.”

Skriv en kommentar