Ampere

En ampere er en enhed for elektrisk strøm i det internationale enhedssystem (SI). Den er opkaldt efter André-Marie Ampère (1775-1836), fransk matematiker og fysiker, der anses for at være elektrodynamikkens fader.

Ampere er defineret som den konstante strøm, der, hvis den opretholdes i to lige parallelle ledere af uendelig længde med uendelig cirkulært tværsnit og med en meters mellemrum i vakuum, vil frembringe en kraft mellem disse ledere svarende til 2 × 10-7 newton pr. meter længde.

SI-enheden for elektrisk strøm. Ampere er den konstante strøm, som vil deponere 0.001118 gram sølv pr. sekund fra en opløsning af sølvnitrat. Den er lig med 0.99985 internationale ampere og til 106 coulomb pr. sekund.

Er ampere og ampere det samme?

Ja, ampere og ampere er det samme. Ampere er SI-enheden for elektrisk strøm og er lig med en coulomb pr. sekund.

Hvad er forskellen mellem volt og ampere??

Forskellen mellem volt og ampere er, at volt er et mål for elektrisk potentialforskel, mens ampere er et mål for elektrisk strøm.

Hvad er værdien af 1 ampere??

Værdien af 1 ampere er værdien af den strøm, der strømmer, når der er en spænding på 1 volt mellem to punkter i en leder med en modstand på 1 ohm.

Hvor mange ampere er en watt?

Watt er en enhed for effekt, og 1 watt er lig med 1 joule pr. sekund. En amp er en enhed for strøm, og 1 amp er lig med 1 coulomb pr. sekund. Så 1 amp er lig med 1 watt divideret med 1 volt.

Skriv en kommentar