Anafase

Anafasen er det stadium i mitose eller meiose, hvor kromosomerne bevæger sig fra hinanden til de modsatte poler i cellen. Herefter følger cytokinesis, hvor cellens cytoplasma deler sig og danner to nye celler.

Anafasen er kendetegnet ved, at kromosomerne deles i to grupper, som hver især er fastgjort til en anden pol i cellen. Kromosomerne flyttes fra hinanden ved hjælp af mitotisk spindel, en struktur bestående af mikrotubuli, der hæfter sig på kromosomerne ved deres centromer.

Når kromosomerne har nået polerne, begynder cellen at dele sig i to nye celler, en proces, der kaldes cytokinesis. Dette sker ved at der dannes en ny cellemembran mellem de to grupper af kromosomer, som til sidst afklemmer sig og danner to separate celler.

Hvad er den bedste definition af anafase?

Anafasen er det stadium i mitose eller meiose, hvor kromosomerne adskilles i dattercellerne.

Hvilke 3 ting sker under anafasen?

1. Under anafase begynder kromosomerne at bevæge sig fra hinanden til de modsatte sider af cellen.

2. Cellens centrosomer bevæger sig også til de modsatte sider af cellen og hjælper med at trække kromosomerne fra hinanden.

3. Cellens kernehinde begynder at blive nedbrudt, så kromosomerne kan bevæge sig mere frit.

Hvilken fase forekommer anafase?

Anafasen er det tredje og sidste trin i mitosen. Den følger efter telofasen, hvor cellens kernehinde bliver omdannet, og kromosomerne afvikles. Anafasen begynder, når de mitotiske spindelfibre trækker kromosomerne fra hinanden og hen mod cellens modsatte poler. Kromosomerne fortsætter med at bevæge sig fra hinanden, indtil de når polerne, hvorefter anafasen er afsluttet.

Hvad er anafase og metafase?

Anafasen er den fase af celledelingen, hvor kromosomerne flyttes til cellens modsatte poler. Herefter følger telofasen, hvor cellen begynder at dele sig i to datterceller.

Metafase er det stadium af celledelingen, hvor kromosomerne stiller sig på række i midten af cellen. Dette efterfølges af anafase, hvor kromosomerne bevæger sig til de modsatte poler i cellen.

Skriv en kommentar