Anathema

Anathema er et udtryk, der bruges til at beskrive noget eller nogen, der er stærkt foragtet eller undgået. Den bruges ofte til at beskrive en person eller ting, der er forbandet

Hvad er antonym af anathema?

Antonymet på anathema er lovprisning.

Hvad er den bibelske betydning af anathema?

Ordet anathema er afledt af græsk og betyder “noget indviet.” I Bibelen bruges det om ting eller mennesker, der er blevet viet til Gud, som regel som følge af et løfte. For eksempel betragtes en kvinde, der i Leviticus’ bog aflægger et løfte om at dedikere sit førstefødte barn til Gud, som anathema.

Ordet bruges også i Det Nye Testamente til at betegne dem, der er blevet ekskluderet fra kirken. I 1. Korintherbrev siger Paulus, at enhver, der prædiker et andet evangelium end det, han selv har prædiket, er anathema.

Generelt er den bibelske betydning af anathema noget, der er indviet til Gud, eller en person, der er blevet afskåret fra de troendes legeme.

Hvordan bruger man ordet anathema i en sætning?

Ordet “anathema” kan bruges på en række forskellige måder, men typisk bruges det til at beskrive noget, der opfattes som værende ondt eller skadeligt. Du kan f.eks. sige “krig er anathema for mig”, hvilket betyder, at du mener, at krig er en forfærdelig ting.

Hvad er synonymet for anathema?

Ordet anathema kan defineres som en formel forbandelse eller fordømmelse. Det kan også ses som noget, der er stærkt foragtet eller afskyet. Et synonym for anathema ville være noget i retning af “afsky”, “afsky” eller “afsky”.

Skriv en kommentar