Anbefaling

En anbefaling er et udtryk for ros eller beundring. Udtrykket kan bruges til at henvise til en formel udtalelse om ros eller til et mere uformelt udtryk for positiv feedback.

Hvad er forskellen mellem kommentar og anbefaling?

Den væsentligste forskel mellem kommentar og ros er, at kommentar er en bemærkning eller observation om nogen eller noget, mens ros er et udtryk for ros eller anerkendelse.

Kommentar kan bruges som verbum, substantiv eller adjektiv, mens commend kun kan bruges som verbum.

Kommentar kan bruges negativt til at udtrykke kritik, mens “commend” altid er positivt.

Her er nogle eksempelsætninger:

Læreren kom med en kommentar om mit arbejde.

Jeg vil gerne rose dig for dit hårde arbejde.

Hvordan bruger man ordet “anbefale”??

Ordet “commend” kan bruges som et verbum, der betyder at rose eller anbefale nogen eller noget. Du kan f.eks. sige “Jeg roser dig for dit hårde arbejde” eller “Jeg roser denne restaurant for dens fremragende service”.”

Har at anbefale dig?

Jeg er nødt til at hylde dig for dit hårde arbejde.

Hvad betyder “highly commend” (i høj grad)?

Udtrykket “meget rosende” bruges oftest til at udtrykke stærk godkendelse eller beundring. Du kan f.eks. sige “Jeg roser din indsats” til en person, der har arbejdet meget hårdt på et projekt.

Skriv en kommentar