Anhydrid

Et anhydrid er en forbindelse, der er dannet ved fjernelse af vandmolekyler fra en anden forbindelse. Anhydrider dannes typisk ved dehydrering af et hydrat eller ved kondensation af to forbindelser. Udtrykket anhydrid kan også henvise til den vandløse tilstand af en forbindelse.

Anhydrider klassificeres som enten organiske eller uorganiske. Organiske anhydrider dannes typisk fra organiske syrer, mens uorganiske anhydrider typisk dannes fra uorganiske syrer.

Anhydrider anvendes i en række industrielle og kommercielle applikationer. Anhydrider anvendes f.eks. som koblingsmidler ved fremstilling af harpikser og plast. Desuden anvendes anhydrider som hærdningsmidler til epoxyharpikser og som tilsætningsstoffer i klæbemidler og fugemasser.

Hvad bruges anhydrider til?

Anhydrider anvendes på mange forskellige måder. De kan anvendes som opløsningsmidler, tørremidler eller reaktanter i kemiske reaktioner.

Hvad er en anhydridgruppe?

En anhydridgruppe er en funktionel gruppe bestående af to carboxylsyregrupper, der er bundet sammen. Anhydrider anvendes som acyleringsmidler i organisk syntese.

Hvad er eksempler på anhydrid??

Anhydrid er en forbindelse, der dannes, når to molekyler af en syre kombineres til et større molekyle under frigivelse af vand. Det enkleste anhydrid er eddikesyreanhydrid, som dannes, når to eddikesyremolekyler kombineres. Andre eksempler på anhydrider omfatter:

– propionsyreanhydrid

– smørsyreanhydrid

– myresyreanhydrid

– maleinsyreanhydrid

– Bernsteinsyreanhydrid

– glutarsyreanhydrid

– phthalsyreanhydrid

– sebacinsyreanhydrid

– oxalsyreanhydrid

– pyrubrinsyreanhydrid

– pimelsyreanhydrid

– suberisk anhydrid

– azelainsyreanhydrid

– malonsyreanhydrid

– adipinsyreanhydrid

– pimelsyreanhydrid

– suberinsyreanhydrid

– azelainsyreanhydrid

– malonisk anhydrid

– adipinsyreanhydrid

Hvordan anhydrid dannes?

Eddikesyreanhydrid dannes ved reaktion mellem to eddikesyremolekyler i nærværelse af en sur katalysator:

2 CH3COOH + H2SO4 → (CH3CO)2O + H2O

Mekanismen for denne reaktion indebærer dannelsen af en mellemliggende ester, som derefter reagerer med et andet eddikesyremolekyle for at danne anhydridet.

Skriv en kommentar