Anilin

Anilin er en klar, farveløs væske med en ammoniaklignende lugt. Det er et flygtigt, brandfarligt og giftigt stof, der bruges til fremstilling af farvestoffer, plastik og gummi. Det bruges også som opløsningsmiddel og som antiseptisk middel. Anilin er en organisk forbindelse, der stammer fra stenkulstjære. Det er en basisk forbindelse og tilhører klassen af aromatiske aminforbindelser.

Hvor giftig er anilin?

Anilin er en giftig forbindelse, der kan have skadelige virkninger på menneskers sundhed. Eksponering for anilin kan forårsage en række symptomer, herunder hovedpine, kvalme, opkastning, svimmelhed og hudirritation. I alvorlige tilfælde kan udsættelse for anilin føre til leverskader og kræft.

Er anilin en stærk syre?

Nej, anilin er ikke en stærk syre. Det er en svag syre med en pKa på 4.6.

Er anilin giftigt for mennesker?

Ja, anilin er giftigt for mennesker. U.S. Miljøbeskyttelsesagenturet (EPA) har klassificeret anilin som et farligt luftforurenende stof. Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) har klassificeret anilin som et kræftfremkaldende stof i gruppe 2A, hvilket betyder, at det sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har fastsat en tilladelig eksponeringsgrænse (PEL) for anilin på 0.1 ppm (parts per million) i luften på arbejdspladsen.

Anvendes anilin stadig?

Anilin anvendes stadig i mange industrielle og kommercielle applikationer. Det er en vigtig ingrediens i fremstillingen af polyurethan og anvendes også som farvestof, brændstoftilsætningsstof og til fremstilling af sprængstoffer.

Skriv en kommentar