Annektering

Annexion er den formelle proces, hvorved en kommune eller en anden politisk enhed udvider sine territoriale grænser ved at indlemme tilstødende områder i sine eksisterende grænser. Typisk foretages denne proces for at øge størrelsen eller befolkningstallet i den annekterende enhed, selv om det også kan ske af andre grunde, f.eks. for at konsolidere tilstødende områder i en enkelt politisk enhed eller for at opnå kontrol over vigtige ressourcer.

Annektering kan ske på forskellige måder, herunder ved frivillig aftale mellem de involverede parter, ensidig handling fra den annekterende enhed eller med magt. I nogle tilfælde, f.eks. når det område, der skal annekteres, er en del af et andet land, kan processen være underlagt folkeretten.

Hvorfor blev Hawaii annekteret?

Hawaii blev annekteret af USA i 1898, fordi USA ønskede at have en militær tilstedeværelse i Stillehavet, og fordi Hawaii var et strategisk vigtigt sted. USA ønskede også at kontrollere Hawaii’s sukkerindustri, som var en vigtig kilde til sukker for USA på det tidspunkt.

Hvad betyder annekteret i enkle vendinger?

Når et område er annekteret, betyder det, at det formelt er blevet føjet til et andet område. Dette sker normalt, når et land erobrer et andet land, eller når en koloni bliver en del af moderlandet.

Hvad betyder annektering i krig?

Annexion er indlemmelse af et område i en stat. Det henviser normalt til en stats erhvervelse af territorium gennem erobring eller traktat, selv om det også kan ske på frivillig vis, f.eks. når en stat løsriver sig fra en anden stat.

Hvad er annektering eksempel?

En annektering sker, når et land overtager kontrollen over et andet land eller territorium. Et velkendt eksempel på annektering fandt sted i 1938, da Nazi-Tyskland annekterede Østrig.

Skriv en kommentar