Annihilate

Verbet “at tilintetgøre” betyder at ødelægge fuldstændigt. Når noget er tilintetgjort, eksisterer det ikke længere. Det er som om det aldrig har eksisteret.

Hvad er et eksempel på tilintetgørelse??

Et eksempel på annihilation er ødelæggelsen af et atom med en partikel af antimaterie.

Hvad er annihilate synonym?

Der findes ikke et enkelt ord, der har nøjagtig samme betydning som “udslette”, men der er flere ord, der kommer tæt på, herunder “ødelægge”, “udslette” og “udslette”.”

Hvordan bruger du annihilation i en sætning??

Annihilation kan bruges i en sætning som et navneord eller et verbum. Når det bruges som navneord, henviser det til den handling eller proces, der går ud på at ødelægge noget fuldstændigt. For eksempel: “Udslettelse af fjenden var vores eneste mål.” Når det bruges som verbum, betyder det at ødelægge noget fuldstændigt. For eksempel: “Vi vil tilintetgøre fjenden.”

Hvad er navneordet for annihilate?

Substantivet for annihilate er annihilation.

Skriv en kommentar