Antagonisme

Antagonisme er et forhold mellem to eller flere personer eller grupper, hvor hver part er i opposition til den anden. Antagonisme kan være voldelig eller ikke-voldelig, men den indebærer altid en eller anden form for konflikt eller konkurrence.

Hvad er antagonistisk person?

En antagonistisk person er en person, der konsekvent er fjendtlig eller fjendtligt indstillet over for andre. De kan være argumentative, stridbare og hurtige til at finde fejl hos andre. Antagonistiske mennesker beskrives ofte som værende vanskelige eller ubehagelige at have med at gøre.

Hvad er et eksempel på en antagonist??

En antagonist er en person eller ting, der er i opposition til eller konkurrerer med en anden person eller ting.

Hvad er synonymet for antagonisme?

Det mest almindelige synonym for antagonisme er fjendtlighed. Andre synonymer er bl.a. fjendskab, fjendskab, ond vilje og fjendtlighed.

Hvad er antagonisme i enkle ord?

Antagonisme er et forhold mellem to eller flere mennesker, dyr eller grupper af mennesker, hvor hver part forsøger at skade eller kontrollere den anden part.

Skriv en kommentar