Antenne

En antenne er en anordning, der omdanner elektrisk energi til elektromagnetisk stråling og omvendt. Antenner anvendes i systemer som radio- og tv-udsendelser, mobiltelefoner, satellitkommunikation, radar og trådløse netværk.

Der findes tre hovedtyper af antenner: modtagende, transmitterende og balancerede. Modtagerantenner er designet til at opfange og omdanne elektromagnetisk stråling til elektrisk energi. Sendeantenner er designet til at omdanne elektrisk energi til elektromagnetisk stråling. Balancerede antenner er en kombination af de to og anvendes i applikationer, hvor der både skal sendes og modtages.

Antenner klassificeres efter deres form, størrelse og funktion. De mest almindelige former er lineære, spiralformede og paraboliske. Lineære antenner er den enkleste og mest almindelige type. De er lige og kan være enten korte eller lange. Spiralformede antenner er oprullede og kan være enten små eller store. Parabolantenner er parabolformede og er den mest effektive antennetype.

Størrelsen af en antenne bestemmes af dens bølgelængde. Bølgelængden er afstanden mellem to på hinanden følgende toppe af den elektromagnetiske bølge. Jo længere bølgelængde, jo større er antennen. Antenner kan enten være makroskopiske, hvilket betyder, at de er synlige for det blotte øje, eller mikroskopiske, hvilket betyder, at de er for små til at kunne ses.

En antennes funktion bestemmes af dens frekvens. Frekvensen er det antal gange i sekundet, som den elektromagnetiske bølge svinger. Jo højere frekvens, jo højere

Virker indendørs tv-antenner virkelig??

Ja, indendørs tv-antenner kan fungere, men de er måske ikke lige så effektive som udendørs antenner. Indendørs antenner er ofte mindre og ikke så kraftige som udendørs antenner, så de kan muligvis ikke opfange så mange kanaler. Desuden kan indendørs antenner være mere modtagelige for interferens fra husholdningsgenstande som f.eks. trådløse telefoner og mikrobølger.

Har smart-tv indbyggede antenner??

De fleste smart-tv’er har ikke indbyggede antenner. Nogle smart-tv’er har dog en antenneindgang, som gør det muligt at tilslutte en ekstern antenne til tv’et. Dette bruges normalt til folk, der bor i landdistrikter eller har et svagt tv-signal.

Hvilken slags antenne skal jeg bruge til lokal-tv?

Der findes to hovedtyper af antenner til lokal-tv: indendørs og udendørs. Indendørs antenner er små og nemme at opsætte, men de har typisk ikke samme rækkevidde eller effekt som udendørs antenner. Udendørs antenner er større og kræver mere arbejde at opsætte, men de har som regel bedre modtagelse.

Hvilken type antenne du har brug for, afhænger af nogle få faktorer, bl.a:

-Din placering: Hvis du bor i et landligt område, skal du bruge en kraftig udendørs antenne. Hvis du bor i en by, vil du sandsynligvis være fint tilfreds med en mindre indendørs antenne.

-Den type tv, du har: Ældre tv’er har brug for en særlig type antenne, der kaldes en “kaninøre”-antenne. Nyere tv’er kan bruge alle typer antenner.

-Dit budget: Udendørs antenner kan være dyre, men de har som regel den bedste modtagelse. Indendørs antenner er billigere, men de virker måske ikke lige så godt.

Hvis du ikke er sikker på, hvilken slags antenne du har brug for, er det bedst at starte med en lille indendørs antenne og derefter opgradere til en udendørs antenne, hvis du har brug for det.

Hvad bruges antennen til?

Der findes mange typer antenner med hver deres specifikke formål. Den mest almindelige antennetype er sendeantennen, som bruges til at transmittere radio- og tv-signaler. Andre typer af antenner omfatter WiFi-antenner, som bruges til at oprette forbindelse til trådløse netværk, og GPS-antenner, som bruges til at modtage satellitsignaler.

Skriv en kommentar