Antinode

En antinode er et punkt i en stående bølge, hvor bølgens amplitude er maksimal. Antinode er det modsatte af et knudepunkt, som er et punkt i bølgen, hvor amplituden er mindst. Antinoder forekommer med regelmæssige intervaller langs bølgen og er adskilt af knuder.

Hvad er en antinode i fysik??

I fysik er en antinode et punkt på en bølge, hvor bølgens amplitude er maksimal. Antinoder opstår i punkterne med maksimal vibration i en stående bølge. Udtrykket bruges også til at betegne punkterne med maksimal amplitude i en periodisk bølge.

Hvad sker der ved en antinode?

En antinode er et punkt med maksimal amplitude i en stående bølge. Antinoden er altid placeret ved et knudepunkt, som er et punkt med en amplitude på nul.

Hvor er en antinode?

En antinode er et punkt i en stående bølge, hvor bølgens amplitude er størst. En antinode opstår, når to bølger med samme amplitude og frekvens kombineres for at skabe en bølge med større amplitude.

Hvad er forskellen mellem node og Antinode?

Et knudepunkt er et punkt i en stående bølge, hvor amplituden af bølgen er nul. En antinode er et punkt i en stående bølge, hvor bølgens amplitude er størst.

Skriv en kommentar