Antinomi

En antinomi er en logisk modsigelse mellem to sætninger, der begge hævdes eller foreslås som sande. Den er normalt resultatet af to gyldige, men modstridende forudsætninger, som hver især logisk set kan føre til den samme konklusion. Det klassiske eksempel på en antinomi er “løgnerparadokset”: “Dette udsagn er forkert.” Hvis udsagnet er sandt, så er det falsk; hvis udsagnet er falsk, så er det sandt. Antinomier kan også opstå ved at tage en enkelt forudsætning og negere den, hvilket fører til to modstridende konklusioner.

Hvor mange typer paradoks er der??

Der findes mange typer af paradokser, men nogle af de mest almindelige er logiske, verbale og matematiske paradokser. Logiske paradokser er selvmodsigende udsagn, der ikke desto mindre er sande, som f.eks. “denne sætning er falsk”.” Verbale paradokser er udsagn, der synes at modsige sig selv, men som faktisk er sande, f.eks. “mindre er mere”.” Matematiske paradokser er resultater, der synes umulige, men som faktisk er sande, f.eks. “1=2″.”

Hvad betyder antinomi i filosofi?

I filosofi er en antinomi en modsigelse mellem to tilsyneladende lige plausible principper eller konklusioner.

Overvej f.eks. følgende sætningspar:

“Alt, hvad der eksisterer, har en årsag”

“Der findes ting, der eksisterer uden en årsag”

Begge disse sætninger virker rimelige, men de kan ikke begge være sande. Dette er et eksempel på en antinomi.

Hvad er kendt som antinomi?

Antinomi er et begreb, der anvendes i logik og epistemologi til at betegne en modsigelse mellem to tilsyneladende lige gyldige principper. Udtrykket kommer fra græsk ἀντί (anti, “imod”) og νόμος (nomos, “lov”).

Inden for logikken er en antinomi et par udsagn, der hver især er logisk gyldige, men som ikke begge kan være sande. For eksempel er udsagnet “Alle mennesker er dødelige” logisk gyldigt, ligesom udsagnet “Nogle mennesker er ikke dødelige” er logisk gyldigt. Disse to udsagn kan dog ikke begge være sande, da de er logisk modstridende.

I forbindelse med epistemologi er en antinomi et par udsagn, der synes at være lige godt underbygget af beviser, men som ikke begge kan være sande. For eksempel er udsagnet “Alle svaner er hvide” understøttet af beviser, ligesom udsagnet “Nogle svaner er ikke hvide” er understøttet af beviser. Disse to udsagn kan dog ikke begge være sande, da de er modstridende.

Hvad er et antinomiparadoks?

Et antinomiparadoks er et selvmodsigende udsagn, der kan være sandt og falsk på samme tid. Det mest berømte eksempel er “løgnerparadokset”, som siger “denne sætning er falsk”. Hvis sætningen er sand, så er den falsk, og hvis sætningen er falsk, så er den sand.

Skriv en kommentar