Antonym

Et antonym er et ord, der har den modsatte betydning af et andet ord. For eksempel er antonymet til “varm” “kold”.”

Antonymer bruges ofte til at udtrykke kontrast eller til at understrege en pointe. Du kan f.eks. sige: “Jeg er så varm, at jeg kunne blive kold”.”

Nogle antonymer er fuldstændige modsætninger, mens andre kun er delvise modsætninger. For eksempel er antonym til “våd” “tør”.” Men antonymet til “våd” kunne også være “tør” eller “ikke våd”.”

Antonymer kan bruges som adjektiver, verber eller navneord. Antonym til “glad” kunne f.eks. være “trist”, “ulykkelig” eller “deprimeret”.”

Der er mange grader af antonymer, fra fuldstændige modsætninger til mere subtile forskelle. For eksempel kunne antonym til “hot” være “lukewarm” eller “cool”.”

Nogle antonymer er afledt af andre ord. For eksempel er antonym til “dag” “nat”.” Antonymet til “lang” kan være “kort”.”

Ikke alle ord har en antonym. For eksempel har ordet “god” ingen antonym.

Hvad er de 10 eksempler på antonymer??

1. stor/små

2. glad/sørgelig

3. fuld/tom

4. højre/venstre

5. op/ned

6. hurtigt/langsomt

7. foran/bagpå

8. on/off

9. skubbe/trække

10. lås/oplåsning

Hvad er de fem antonymer?

1. Antonym – et ord med den modsatte betydning af et andet ord

2. Synonym – et ord med samme betydning som et andet ord

3. Homonym – et ord, der udtales på samme måde som et andet ord, men har en anden betydning

4. Heteronym – et ord, der staves på samme måde som et andet ord, men har en anden betydning

5. Paronym – et ord, der er afledt af et andet ord

Hvad er antonym og synonym?

Et ords antonym er et ord, der har den modsatte betydning af det oprindelige ord. Et synonym til et ord er et ord, der har samme betydning som det oprindelige ord.

Hvad er de 3 typer af antonymer?

1. Gradable antonymer er ord, der har modsatte betydninger, men som kan bruges i forskellige grader. For eksempel er ordene “varm” og “kold” graduerbare antonymer.

2. Komplementære antonymer er ord, der har modsatte betydninger, men som kun kan bruges i kombination. For eksempel er ordene “mandlig” og “kvindelig” komplementære antonymer.

3. Reversive antonymer er ord, der har modsatte betydninger, men kun i bestemte sammenhænge. For eksempel er ordene “venstre” og “højre” reversive antonymer.

Skriv en kommentar