Anvendelighed

Anvendelighed er kvaliteten eller tilstanden af at være anvendelig eller egnet. Noget, der er anvendeligt, kan bruges eller er relevant for en bestemt situation. Noget, der er egnet, er passende eller egnet til et bestemt formål.

Hvad er synonymer for relevans??

Der findes mange synonymer for relevans, herunder relevans, væsentlighed, tyskhed, betydning og vigtighed. Relevans bruges ofte i forbindelse med at afgøre, om noget er værd at overveje eller tage hensyn til, især i forbindelse med at træffe en beslutning. Hvis du f.eks. forsøger at beslutte, om du skal deltage i et bestemt arrangement, kan du spørge dig selv, om det er relevant for dine mål eller interesser.

Er anvendelighed et rigtigt ord?

Nej, “anvendelighed” er ikke et rigtigt ord.

Hvad er et andet ord for anvendelighed??

Ordet “anvendelighed” kan erstattes med ordet “anvendelighed”.

Hvad er et eksempel på anvendelig?

Et eksempel på noget, der er anvendeligt, er en regel, der kan anvendes i en bestemt situation.

Skriv en kommentar