Anvendelse

Fordeling af en skat er processen med at fordele skattebyrden mellem forskellige grupper eller enheder. Fordelingen af en skat kan være baseret på indkomst, salg eller andre faktorer. Fordelingen af en skattebyrde bestemmes ofte af lovgiveren.

Hvad er fordeling i det offentlige?

Fordeling er den proces, hvormed pladserne i Repræsentanternes Hus fordeles mellem staterne. I henhold til forfatningen skal pladserne fordeles mellem staterne i forhold til deres befolkningstal. Fordelingsprocessen udføres af Census Bureau, som foretager en folketælling hvert tiende år. Den seneste folketælling blev foretaget i 2010.

Hvad er opdeling med eksempel?

Fordeling er den proces, hvor et antal pladser i et lovgivende organ tildeles forskellige regioner, stater eller valgkredse i forhold til befolkningstallet i disse regioner, stater eller valgkredse.

Forestil dig for eksempel, at et land er opdelt i fire regioner, som hver har et forskelligt antal indbyggere. Hvis landet havde en lovgivende forsamling med 100 pladser, ville den region med flest indbyggere få 40 pladser (40 % af 100), den region med næstflest indbyggere ville få 30 pladser (30 % af 100) osv. Dette ville være et eksempel på tilegnelse.

Hvad er synonymet for fordeling?

Synonymt for “apportionment” er “allocation” (fordeling).

Hvordan bruger man apposition i en sætning?

Fordeling er processen med at dele noget op i portioner. I matematisk sammenhæng bruges fordeling ofte til at fordele en mængde af noget ligeligt mellem en gruppe mennesker. Hvis der f.eks. er ti personer i et rum og 100 stykker slik, kan slikmængden fordeles således, at hver person får 10 stykker.

Skriv en kommentar