Apartheid

Udtrykket “apartheid” (udtales /əˈpɑrtɪd/) er afledt af det afrikaanske ord for “adskillelse” eller “at være adskilt”.” Apartheid var et system med raceadskillelse og diskrimination i Sydafrika, der begyndte i 1948 og sluttede i 1994. Under apartheid blev ikke-hvide sydafrikanere (f.eks. af indisk, farvet og afrikansk afstamning) nægtet mange af de grundlæggende rettigheder, som hvide havde, herunder stemmeret, ret til at eje ejendom og ret til at benytte visse offentlige faciliteter.

Apartheid var kendetegnet ved en autoritær politisk kultur baseret på hvidt overherredømme og raceadskillelse samt omfattende menneskerettighedskrænkelser. Ikke-hvide sydafrikanere blev udsat for tvangsarbejde, politisk undertrykkelse og vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, mens det hvide mindretal nød en privilegeret stilling i samfundet.

Apartheidregimet blev afsluttet gennem en forhandlet overgang til demokrati, og Sydafrika er nu et multiracielt demokrati med en forfatning, der garanterer lige rettigheder for alle borgere.

Hvem koloniserede Sydafrika?

De første europæiske bosættere i Sydafrika var hollænderne, som ankom i 1600-tallet. Det hollandske Ostindiske Kompagni etablerede en bosættelse i Cape Town, og andre hollandske bosættere begyndte at flytte ind i det indre af landet. I slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet begyndte britiske bosættere at ankomme til Sydafrika, og den britiske regering begyndte at hævde sin kontrol over de hollandske bosættelser. I 1814 annekterede briterne de hollandske bosættelser, og Sydafrika blev en britisk koloni.

Hvordan startede og sluttede apartheid??

Apartheid-æraen i Sydafrika begyndte i 1948, da Nationalpartiet kom til magten og begyndte at gennemføre en række love, der havde til formål at adskille landets sorte befolkning fra den hvide befolkning. Lovene begrænsede de sortes adgang til uddannelse, beskæftigelse og boliger og forbød ægteskaber mellem racerne.

Apartheidæraen sluttede i 1994 med valget af Nelson Mandela som præsident. Mandelas valg markerede begyndelsen på en ny æra med lighed mellem racerne i Sydafrika.

Hvad er et eksempel på en apartheid?

Udtrykket “apartheid” bruges oftest om den raceadskillelse, der blev gennemført af Nationalpartiets regering i Sydafrika fra 1948 til 1994. Apartheidpolitikken havde til formål at skabe separate boligområder for landets hvide, sorte, indiske og blandede befolkningsgrupper og at give det hvide mindretal politisk og økonomisk kontrol over de andre grupper.

Apartheidsystemet var baseret på en række love og politikker, der begrænsede den ikke-hvide befolknings rettigheder og gennemtvang raceadskillelse på alle områder af livet. F.eks. krævede loven om folkeregistrering fra 1950, at alle sydafrikanere skulle klassificeres i en af tre racekategorier: hvid, sort eller “farvet” (blandet race). Dette klassifikationssystem blev brugt til at bestemme, hvilke personer der måtte bo i hvilke områder, få adgang til visse tjenester og have visse job.

Apartheid-systemet gennemførte også en række andre politikker, der havde til formål at begrænse ikke-hvide sydafrikaneres rettigheder. F.eks. begrænsede Bantu Education Act fra 1953 de sorte sydafrikaneres uddannelsesmuligheder. Group Areas Act fra 1950 tvang ikke-hvide sydafrikanere til at bo i separate områder fra hvide, og Pass Laws fra 1952 krævede, at alle sorte sydafrikanere over 16 år altid skulle bære en passbook, hvilket begrænsede deres bevægelighed og deres adgang til hvide områder.

Apartheid var et system med raceadskillelse og diskrimination, der forårsagede enorme

Var apartheid en forbrydelse?

Der findes ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, da meningerne om emnet varierer meget. Nogle mennesker mener, at apartheid var en forbrydelse mod menneskeheden, mens andre mener, at det var et nødvendigt onde, som var nødvendigt for at opretholde orden og stabilitet i Sydafrika. I sidste ende afhænger svaret på dette spørgsmål af ens personlige mening.

Skriv en kommentar