Apodictic

Udtrykket “apodiktisk” er afledt af det græske ord “apodeiktikos”, som betyder “at vise klart”. Apodiktiske ræsonnementer er kendetegnet ved deres absolutte sikkerhed og logiske nødvendighed. Med andre ord er et apodiktisk argument et argument, der både er gyldigt og sundt.

Der er to hovedtræk, der adskiller apodiktisk ræsonnement fra andre former for ræsonnementer. For det første er apodiktiske ræsonnementer baseret på selvindlysende sandheder eller første principper. Det er sandheder, der er så indlysende, at de ikke kræver yderligere beviser eller begrundelse. For det andet er apodiktiske ræsonnementer af deduktiv art. Det betyder, at den går ud fra disse selvindlysende sandheder for at nå frem til en logisk konklusion.

Det klassiske eksempel på et apodiktisk argument er følgende:

Alle mennesker er dødelige.

Sokrates er en mand.

Derfor er Sokrates dødelig.

Dette argument er gyldigt, for hvis præmisserne er sande, må konklusionen også være sand. Desuden er argumentet solidt, fordi alle dets forudsætninger faktisk er sande. Derfor kan vi være helt sikre på, at Sokrates er dødelig.

Selv om apodiktisk ræsonnement er den mest sikre form for ræsonnement, er det også den mest begrænsede. Det skyldes, at den kun kan bruges til at drage konklusioner om selvindlysende sandheder. Vi kan f.eks. ikke bruge apodiktiske ræsonnementer til at bevise, at

Hvad er en assertorisk sætning??

En assertorisk sætning er en sætning, der bruges til at fremsætte en påstand eller en påstand. Denne type sætning indeholder typisk et verbum, der er i nutid, hvilket indikerer, at påstanden fremsættes i nutid. For eksempel er “Jeg spiser morgenmad” en assertorisk sætning.

Hvad er Apodiktisk sandhed?

Apodiktisk sandhed er et udsagn eller en påstand, der nødvendigvis er sand. Det vil sige, at det ikke kan være forkert under nogen omstændigheder. Det er det modsatte af en kontingent sandhed, som er et udsagn, der ikke nødvendigvis er sandt.

Hvordan bruger man Apodictic i en sætning?

Ordet “apodiktisk” kan bruges til at beskrive en situation, der er absolut sikker eller sand. Du kan f.eks. sige: “De apodiktiske fysiklove dikterer, at en genstand falder til jorden, når den tabes”.” I denne sætning bruges ordet “apodiktisk” til at beskrive fysikkens love som værende absolutte og uforanderlige.

Hvad er apodictic i filosofi?

Apodiktisk er et udtryk, der bruges i filosofien til at beskrive noget, der nødvendigvis er sandt. Det betyder, at den ikke kan være falsk under nogen omstændigheder. Det modsatte af apodiktisk er kontingent, hvilket betyder, at det enten kan være sandt eller falsk.

Skriv en kommentar