Apofoni

Apofoni er brugen af forskellige lyde for den samme betydning i forskellige ord. Det er et fonologisk fænomen, hvor ord, der har samme betydning, men forskellige former, har forskellig udtale. For eksempel har ordene “kat” og “hat” samme betydning, men udtales forskelligt.

Apofoni er en type lydændring, hvor en lyd erstattes af en anden lyd i et ord. Dette kan ske på mange måder, f.eks. ved at konsonanter erstattes af vokaler (assimilation) eller omvendt (dissimilation). Det kan også ske, når en lyd erstattes af en anden lyd, der på en måde ligner den på en måde (koalescens).

Hvem opfandt udtrykket Ablaut?

Der er ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, da begrebet “ablaut” er blevet brugt på forskellige måder af forskellige forskere gennem årene. Der er dog almindelig enighed om, at udtrykket først blev brugt i slutningen af det 19. århundrede af den tyske sprogforsker Karl Brugmann i hans bog Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (1886). Brugmann brugte udtrykket til at henvise til systemet med vokalalternation i germanske sprog, hvor visse vokaler ændres i forskellige former af et ord (f.eks. sing/sang/sung). Denne brug blev senere overtaget af andre lærde, og udtrykket “ablaut” er siden blevet et standardsprogligt begreb.

Hvad er Ablaut i sprogvidenskab?

Ablaut er en type vokalændring, hvor vokalen i en grundled eller stamme ændres for at udtrykke grammatisk information, f.eks. tid, stemning eller aspekt. Dette står i kontrast til vokalharmoni, hvor vokalen i et suffiks eller affix ændres, så den stemmer overens med vokalen i roden eller stammen.

Ablaut er almindeligt forekommende i indoeuropæiske sprog, især i germanske sprog. På engelsk har verberne sing, sang og sung f.eks. alle den samme stamme (sing-), men forskellige vokaler (i, a, u). Dette indikerer, at verberne er i forskellige grammatiske former: sing er nutid, sang er datid, og sunget er datid participium participium.

Ablaut kan også bruges til at skabe nye ord. F.eks. har de engelske verber to write og to read begge roden writ-, men vokalerne er forskellige: i i i write og e i read. Dette indikerer, at de to ord er relateret etymologisk set.

Hvad er betydningen af ordet apofoni??

Apofoni er et fonologisk fænomen, hvor der sker en lydændring i et ord, afhængigt af den sammenhæng, hvori ordet bruges. Den mest almindelige form for apofoni er vokalalternation, hvor vokalen i et ord skifter afhængigt af dets placering i en sætning eller et udtryk. For eksempel har det engelske ord “sing” vokalen [i] i første stavelse og vokalen [ɪ] i anden stavelse. Men når ordet bruges i nutid (e.g. “I sing”), ændres vokalen i den første stavelse til [ɪ], og når ordet bruges i fortid (e.g. “Jeg sang”), ændres vokalen i den anden stavelse til [æ].

Hvad er vokalforandringer?

Vokalforandringer er ændringer, der sker af vokallyd i visse miljøer. Den mest almindelige form for vokalændring kaldes vokalharmoni, som henviser til tendensen til, at vokalerne ændrer sig for at matche vokallyd i ordets stamme. På tyrkisk vil ord, der har vokalen “a” i roden, f.eks. ofte have “a” i hele ordet, selv om ordets stavemåde ændres. Andre typer af vokalforandringer omfatter ændringer, der opstår, når to vokaler kommer sammen (kendt som koalescens), eller når en vokal efterfølges af en bestemt type konsonant (kendt som assimilation).

Skriv en kommentar